Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy językowe dla studentów

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza studentki i studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych, którzy rozwiązali testy pozycjonujące on-line i posiadają żeton do kursów językowych DU do rekrutacji na bezpłatne kursy językowe realizowane w ramach zadania nr 2: ”Podnoszenie kompetencji językowych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

Oferujemy 60 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min) nauki i dwie godziny dydaktyczne konsultacji indywidualnych. Zajęcia będą się odbywać zdalnie – przez cały okres trwania kursu – w następujących terminach:

Język francuski:

 • poniedziałek i czwartek godz. 9.15-10.45 grupa A1
 • poniedziałek i czwartek godz. 11.00-12.30 grupa A1

Język hiszpański:

 • wtorek 16.00-19.00 grupa A1
 • środa 16.00-19.00 grupa A2

Język niemiecki:

 • środa 10.00-13.00 grupa A1
 • środa 16.00-19.00 grupa A2

Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum. Zgodnie z regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest przystąpienie przez Kandydatkę/Kandydata do elektronicznej rejestracji na wybrany kurs (poprzez system USOS – rejestracja żetonowa) oraz wypełnienie w sposób kompletny:

 • formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu); Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny -oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu);
 • Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji.

Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres: jezykibpdu@uj.edu.pl do dnia 18.07.2021 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną poproszone o przesłanie drogą elektroniczną pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w kursach językowych są zamieszczone na stronie https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-dla-studentow

WAŻNE ​

 • Dokonanie rejestracji w USOS nie oznacza automatycznego udziału w kursie językowym. Jest to jeden z etapów rekrutacji Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z ostatniego roku studiów (w przypadku studentów I roku II stopnia to średnia z całego okresu studiów I stopnia, która była brana pod uwagę podczas rekrutacji na studia II stopnia), a nie kolejność zgłoszeń
 • Grupy językowe będą liczyć 12 słuchaczy, którzy zostaną zrekrutowani z 50-osobowej grupy kandydatów zarejestrowanych w systemie USOS Informacja otrzymana drogą mailową ze szkoły językowej o poziome zaawansowania stanowi podstawę do rejestracji do grupy językowej o wskazanym w mailu poziomie. Rejestracja do grupy o innym poziomie zaawansowania będzie możliwa po przesłaniu na adres jezykibpdu@uj.edu.pl zgody ze szkoły językowej Poliglota na rejestrację do innej grupy.
 • Po rozpoczęciu zajęć nie będzie możliwości przeniesienia się do innej grupy W przypadku zbyt małej liczby osób zarejestrowanych kurs może nie zostać uruchomiony
 • Po dokonanej rejestracji prosimy NIE podpinać kursu pod etap/rok studiów Studentki i studenci ostatniego roku studiów, którzy jeszcze nie przystąpili do egzaminu dyplomowego a planują podejść do niego po rozpoczęciu kursu, mogą wziąć udział w kursie.
 •  

Terminy rejestracji: od 14.07.2021 r. godz. 8.00 do 18.07.2021 r. godz. 23.59. Obowiązuje rejestracja żetonowa, podobnie jak przy lektoratach i wf. Każda uprawniona osoba posiada żeton do rejestracji na kurs.

​​​O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani mailowo w dniu 22.07.2021 r.

Regulamin (obowiązuje od 15 kwietnia 2021)

Regulamin (obowiązuje od 25 lutego 2021 do 14 kwietnia 2021)

Regulamin (obowiązuje od 15 kwietnia 2020 do 24 lutego 2021)

Regulamin (obowiązuje od 1 lipca 2019 do 14 kwietnia 2020)

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przystąpieniu do projektu

Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie o akceptacji regulaminu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zatrudnieniu