Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy językowe dla studentów

Termin naborów

Kolejna rekrutacja na kursy językowe dla studentów - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ informuje, że już 29 maja 2020 od godz. 8.00 rozpocznie się kolejny nabór na kursy językowe dla studentów. W obecnej rekrutacji proponujemy następujące kursy językowe prowadzone od początku do końca w formie zdalnej:
 
Język francuski:
poniedziałek + środa 14.45-17.00 poziom A1,
wtorek  + czwartek 14.15-16.30 poziom A1/A2.
 
Język hiszpański:
poniedziałek 17.00-20.00 poziom B2plus,
wtorek 14.00-17.00  poziom A2,
środa 15.00-18.00 poziom A1,
czwartek 15.00-18.00 poziom A2plus,
piątek 12.00-15.00  poziom A1.
 
Język niemiecki: 

poniedziałek 17.00-20.00 poziom  C1,
wtorek 17.00-20.00 poziom A2,
wtorek 14.00-17.00 poziom B1,
środa 17.00-20.00  poziom B2,
piątek 12.00-15.00 poziom A1.

Język rosyjski: 
wtorek 15.00-18.00 poziom A1,
środa 14.00-17.00 poziom  A2.

Język włoski:  
poniedziałek 14.00-17.00 poziom  A1,
wtorek 15.00-18.00 poziom A2.

Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych), którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry nauki.

Terminy rejestracji: od 29.05.2020 r. godz. 8:00 do 3.06.2020 r. godz. 23:59.

Obowiązuje rejestracja żetonowa. Każdy uprawniony student otrzyma żeton do rejestracji na kurs.

Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych oraz 2 godziny konsultacji indywidualnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe.

 

Przedłużenie rekrutacji na kurs języka niemieckiego poziom A2 dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych.

Biuro Projektu „Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ” informuje, że przedłuża rekrutację uzupełniającą na kurs języka niemieckiego na poziomie A2 (zajęcia będą się odbywać w czwartki w  godz. 13:00-16:00,  przy ul. Długiej 88 w Krakowie).

Kurs adresowany jest do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych), którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry nauki.

Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest przystąpienie przez Kandydata do elektronicznej rejestracji na wybrany kurs (poprzez system USOS) oraz wypełnienie:

- całego formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu); Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

- oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu); Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji

Wypełnione dokumenty należy przesłać drogą mailową na adres: jezykibpdu@uj.edu.pl do dnia 20.02.2020 r.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w kursach językowych są zamieszczone na stronie:

https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-dla-studentow

Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z ostatniego roku studiów, a nie kolejność zgłoszeń (grupy językowe będą liczyć po 10 słuchaczy). Kandydat otrzymuje liczbę punktów równą średniej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rekrutacji osoby będącej na I roku studiów drugiego stopnia brana jest pod uwagę średnia ocen z ukończonych studiów będących podstawą przyjęcia na studia. 

 

Przedłużenie terminu  rekrutacji na kursy językowe dla studentów.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ informuje, że przedłuża rekrutację na następujące kursy językowe dla studentów. 

1Język francuski poziom A1 (poniedziałek godz. 13:00-14:30 ul. Łojasiewicza 6 sala  0008, środa godz. 10:30 -12:00 ul.Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków, sala  0025)

2Język niemiecki poziom A1 (poniedziałek godz. 12:00-15:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków)

3Język niemiecki poziom A2 (czwartek godz. 13:00-16:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków)

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie kursem języka hiszpańskiego na poziomie A1, otwieramy nabór do kolejnej grupy na tym poziomie zaawansowania:

 Język hiszpański poziom A1 (środa godz. 9:00-12:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków)

Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych), którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry nauki.
Terminy rejestracji: od 11.02.2020 r. godz. 8:00 do 16.02.2020 r. godz. 23:59.

Obowiązuje rejestracja żetonowa. Każdy uprawniony student otrzyma żeton do rejestracji na kurs.

Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych oraz 2 godziny konsultacji indywidualnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zostaną przesłane do studentów drogą mailową

 

Kolejna rekrutacja na kursy językowe dla studentów.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ informuje, że już 28 stycznia 2020 rozpocznie się kolejny nabór na kursy językowe dla studentów. W obecnej rekrutacji proponujemy kursy z języka francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego  na następujących poziomach i w następujących lokalizacjach:

1. Język francuski poziom A1  poniedziałek godz. 13:00-14:30  ul. Łojasiewicza 6 sala  0008, środa godz. 10:30 -12:00 ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków  (sala do potwierdzenia, prawdopodobnie 0025)

2. Język niemiecki poziom A1 poniedziałek godz. 12:00-15:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków

3. Język niemiecki poziom A2 czwartek godz. 13:00-16:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków

4. Język hiszpański poziom A1 poniedziałek godz. 13:00-16:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków

5. Język hiszpański poziom A2 środa godz. 9:00-12:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków

 

Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych), którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry nauki.


Terminy rejestracji: od 28.01.2020 r. godz. 8:00 do 5.02.2020 r. godz. 23:59.

Obowiązuje rejestracja żetonowa. Każdy uprawniony student otrzyma żeton do rejestracji na kurs.

Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych oraz 2 godziny konsultacji indywidualnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zostaną przesłane do studentów drogą mailową.

 

Kolejna rekrutacja na kursy językowe dla studentów.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych do udziału w bezpłatnych kursach języków obcych realizowanych w ramach zadania nr 2: ”Podnoszenie kompetencji językowych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego". W styczniu 2020 r. rozpoczynamy rekrutację na kurs języka:

  • niemieckiego
  • hiszpańskiego
  • francuskiego

Zajęcia będą się odbywać w następujących terminach i lokalizacjach:
-język francuski: poniedziałki godz. 13.00-14.30 oraz środy godz. 10.30-12.00; ul. Łojasiewicza 6

-język niemiecki: poniedziałek godz. 12.00-15.00 ( grupa I), czwartek godz. 13.00-16.00 ( grupa II)

-język hiszpański: poniedziałek godz. 13.00-16.00 ( grupa I), środa godz. 9.00-12.00 (grupa II), Aleja Kijowska 14

 

 

Kursy językowe dla studentów.

Projekt ,,Doskonały Uniwersytet” ogłasza nabór na bezpłatne kursy z języków:
- niemieckiego
- francuskiego
- włoskiego
- hiszpańskiego
- rosyjskiego.
Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych), którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry nauki.
Terminy rejestracji: od 06.11.2019 r. godz. 8.00 do 13.11.2019 r. godz. 23.59. Obowiązuje rejestracja żetonowa. Każdy uprawniony student otrzyma żeton do rejestracji na kurs.
Zapewniamy materiały szkoleniowe.

 

Regulamin i dokumenty uczestnictwa

Regulamin (obowiązuje od 15 kwietnia 2020)

Regulamin (obowiązuje od 1 lipca 2019 do 14 kwietnia 2020)

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przystąpieniu do projektu

Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie o akceptacji regulaminu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zatrudnieniu