Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy językowe dla studentów

Termin naborów

Kolejna rekrutacja na kursy językowe dla studentów.
Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ informuje, że już 29 maja 2020 od godz. 8.00 rozpocznie się kolejny nabór na kursy językowe dla studentów. W obecnej rekrutacji proponujemy następujące kursy językowe prowadzone od początku do końca w formie zdalnej:
 
Język francuski:
poniedziałek + środa 14.45-17.00 poziom A1,
wtorek  + czwartek 14.15-16.30 poziom A1/A2.
 
Język hiszpański:
poniedziałek 17.00-20.00 poziom B2plus,
wtorek 14.00-17.00  poziom A2,
środa 15.00-18.00 poziom A1,
czwartek 15.00-18.00 poziom A2plus,
piątek 12.00-15.00  poziom A1.
 
Język niemiecki: 

poniedziałek 17.00-20.00 poziom  C1,
wtorek 17.00-20.00 poziom A2,
wtorek 14.00-17.00 poziom B1,
środa 17.00-20.00  poziom B2,
piątek 12.00-15.00 poziom A1.

Język rosyjski: 
wtorek 15.00-18.00 poziom A1,
środa 14.00-17.00 poziom  A2.

Język włoski:  
poniedziałek 14.00-17.00 poziom  A1,
wtorek 15.00-18.00 poziom A2.

Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych), którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry nauki.

Terminy rejestracji: od 29.05.2020 r. godz. 8:00 do 3.06.2020 r. godz. 23:59.

Obowiązuje rejestracja żetonowa. Każdy uprawniony student otrzyma żeton do rejestracji na kurs.

Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych oraz 2 godziny konsultacji indywidualnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe.

 

Przedłużenie rekrutacji na kurs języka niemieckiego poziom A2 dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych.

Biuro Projektu „Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ” informuje, że przedłuża rekrutację uzupełniającą na kurs języka niemieckiego na poziomie A2 (zajęcia będą się odbywać w czwartki w  godz. 13:00-16:00,  przy ul. Długiej 88 w Krakowie).

Kurs adresowany jest do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych), którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry nauki.

Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest przystąpienie przez Kandydata do elektronicznej rejestracji na wybrany kurs (poprzez system USOS) oraz wypełnienie:

- całego formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu); Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

- oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu); Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji

Wypełnione dokumenty należy przesłać drogą mailową na adres: jezykibpdu@uj.edu.pl do dnia 20.02.2020 r.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w kursach językowych są zamieszczone na stronie:

https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-dla-studentow

Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z ostatniego roku studiów, a nie kolejność zgłoszeń (grupy językowe będą liczyć po 10 słuchaczy). Kandydat otrzymuje liczbę punktów równą średniej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rekrutacji osoby będącej na I roku studiów drugiego stopnia brana jest pod uwagę średnia ocen z ukończonych studiów będących podstawą przyjęcia na studia. 

 

Przedłużenie terminu  rekrutacji na kursy językowe dla studentów.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ informuje, że przedłuża rekrutację na następujące kursy językowe dla studentów. 

1Język francuski poziom A1 (poniedziałek godz. 13:00-14:30 ul. Łojasiewicza 6 sala  0008, środa godz. 10:30 -12:00 ul.Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków, sala  0025)

2Język niemiecki poziom A1 (poniedziałek godz. 12:00-15:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków)

3Język niemiecki poziom A2 (czwartek godz. 13:00-16:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków)

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie kursem języka hiszpańskiego na poziomie A1, otwieramy nabór do kolejnej grupy na tym poziomie zaawansowania:

 Język hiszpański poziom A1 (środa godz. 9:00-12:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków)

Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych), którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry nauki.
Terminy rejestracji: od 11.02.2020 r. godz. 8:00 do 16.02.2020 r. godz. 23:59.

Obowiązuje rejestracja żetonowa. Każdy uprawniony student otrzyma żeton do rejestracji na kurs.

Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych oraz 2 godziny konsultacji indywidualnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zostaną przesłane do studentów drogą mailową

 

Kolejna rekrutacja na kursy językowe dla studentów.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ informuje, że już 28 stycznia 2020 rozpocznie się kolejny nabór na kursy językowe dla studentów. W obecnej rekrutacji proponujemy kursy z języka francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego  na następujących poziomach i w następujących lokalizacjach:

1. Język francuski poziom A1  poniedziałek godz. 13:00-14:30  ul. Łojasiewicza 6 sala  0008, środa godz. 10:30 -12:00 ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków  (sala do potwierdzenia, prawdopodobnie 0025)

2. Język niemiecki poziom A1 poniedziałek godz. 12:00-15:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków

3. Język niemiecki poziom A2 czwartek godz. 13:00-16:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków

4. Język hiszpański poziom A1 poniedziałek godz. 13:00-16:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków

5. Język hiszpański poziom A2 środa godz. 9:00-12:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków

 

Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych), którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry nauki.


Terminy rejestracji: od 28.01.2020 r. godz. 8:00 do 5.02.2020 r. godz. 23:59.

Obowiązuje rejestracja żetonowa. Każdy uprawniony student otrzyma żeton do rejestracji na kurs.

Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych oraz 2 godziny konsultacji indywidualnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zostaną przesłane do studentów drogą mailową.

 

Kolejna rekrutacja na kursy językowe dla studentów.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych do udziału w bezpłatnych kursach języków obcych realizowanych w ramach zadania nr 2: ”Podnoszenie kompetencji językowych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego". W styczniu 2020 r. rozpoczynamy rekrutację na kurs języka:

  • niemieckiego
  • hiszpańskiego
  • francuskiego

Zajęcia będą się odbywać w następujących terminach i lokalizacjach:
-język francuski: poniedziałki godz. 13.00-14.30 oraz środy godz. 10.30-12.00; ul. Łojasiewicza 6

-język niemiecki: poniedziałek godz. 12.00-15.00 ( grupa I), czwartek godz. 13.00-16.00 ( grupa II)

-język hiszpański: poniedziałek godz. 13.00-16.00 ( grupa I), środa godz. 9.00-12.00 (grupa II), Aleja Kijowska 14

 

 

Kursy językowe dla studentów.

Projekt ,,Doskonały Uniwersytet” ogłasza nabór na bezpłatne kursy z języków:
- niemieckiego
- francuskiego
- włoskiego
- hiszpańskiego
- rosyjskiego.
Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych), którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry nauki.
Terminy rejestracji: od 06.11.2019 r. godz. 8.00 do 13.11.2019 r. godz. 23.59. Obowiązuje rejestracja żetonowa. Każdy uprawniony student otrzyma żeton do rejestracji na kurs.
Zapewniamy materiały szkoleniowe.

 

Regulamin i dokumenty uczestnictwa

Regulamin (obowiązuje od 15 kwietnia 2020)

Regulamin (obowiązuje od 1 lipca 2019 do 14 kwietnia 2020)

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przystąpieniu do projektu

Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie o akceptacji regulaminu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zatrudnieniu