Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy językowe dla studentów

Termin naborów

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ informuje, że  26 marca 2021 od godz. 8.00 rozpocznie się kolejny nabór na kursy językowe dla studentek i studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych, którzy rozwiązali testy pozycjonujące on-line i posiadają żeton do kursów językowych DU. W obecnej rekrutacji proponujemy następujące kursy językowe prowadzone od początku do końca w formie zdalnej:

Język niemiecki: 
środa 11.00-14.00 poziom B1 
poniedziałek + środa 17.30-19.00 poziom C1 
środa 17.00-18.30 + piątek 15.00-16.30 poziom A2
wtorek i czwartek 17.00-18.30 poziom A2 
Język włoski: 
piątek 13.00-16.00 poziom A1 
Język hiszpański: 
środa 9.00-12.00 poziom A1 
poniedziałek 11.30-14.30 poziom A2 
poniedziałek 16.30-19.30 poziom B2 
Język francuski: 
poniedziałek + środa 9.00-10.30 poziom A2 
poniedziałek + środa 11.00-12.30 poziom B1 
wtorek + czwartek 15.30-17.00 poziom A2      
wtorek + piątek 12.00-13.30 poziom A1    
wtorek + piątek 13.45-15.15 poziom A1 
Język rosyjski: 
wtorek i czwartek 8.30-10.00 A1
wtorek i czwartek 10.30-12.00 A2  

Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum. Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest przystąpienie przez Kandydata do elektronicznej rejestracji na wybrany kurs (poprzez system USOS – rejestracja żetonowa) oraz wypełnienie w sposób kompletny: 

- formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu); Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny 

-oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu); Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji  

- w przypadku rejestracji do grupy o innym poziomie zaawansowania (niż ten, który wynika z testu online) będzie ona możliwa po przesłaniu na adres jezykibpdu@uj.edu.pl zgody ze szkoły językowej Poliglota. 

Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres: jezykibpdu@uj.edu.pl do dnia 31.03.2021 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną poproszone o przesłanie drogą elektroniczną pozostałych dokumentów rekrutacyjnych. 

  • Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z ostatniego roku studiów, a nie kolejność zgłoszeń 
  • Grupy językowe będą liczyć 12 słuchaczy, którzy zostaną zrekrutowani z grupy maksymalnie 50 kandydatów zarejestrowanych w systemie USOS
  • Informacja otrzymana drogą mailową ze szkoły językowej o poziome zaawansowania stanowi podstawę do rejestracji do grupy o wskazanym w mailu poziomie. Rejestracja do grupy o innym poziomie zaawansowania będzie możliwa po przesłaniu na adres jezykibpdu@uj.edu.pl zgody ze szkoły językowej Poliglota na rejestrację do innej grupy. Po rozpoczęciu zajęć nie będzie możliwości przeniesienia się do innej grupy. 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w kursach językowych są zamieszczone na stronie 

https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-dla-studentow 

Terminy rejestracji: od 26.03.2021 r. godz. 8.00 do 31.03.2021 r. godz. 23.59. Obowiązuje rejestracja żetonowa, podobnie jak przy lektoratach i wf. Każdy uprawniony student posiada żeton do rejestracji na kurs. 

Uwaga! Rejestracja w systemie USOS nie oznacza zakwalifikowania do udziału w kursie. Wyniki rekrutacji zostaną przesłane 9.04.2021 r. Planowany termin rozpoczęcia zajęć to 12.04.2021 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny; 

jezykibpdu@uj.edu.pl tel. 506006673 

 

Regulamin i dokumenty uczestnictwa

Regulamin (obowiązuje od 15 kwietnia 2021)

Regulamin (obowiązuje od 25 lutego 2021 do 14 kwietnia 2021)

Regulamin (obowiązuje od 15 kwietnia 2020 do 24 lutego 2021)

Regulamin (obowiązuje od 1 lipca 2019 do 14 kwietnia 2020)

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przystąpieniu do projektu

Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie o akceptacji regulaminu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zatrudnieniu