Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy językowe dla studentów

W dniach 19.10.2021 od godz. 9.00 do 20.10.2021 do godz. 23.59 trwa rekrutacja żetonowa na kursy językowe. Każdy uprawniony student posiada żeton do rejestracji na kurs.

WAŻNE ​

  • Dokonanie rejestracji w USOS nie oznacza automatycznego udziału w kursie językowym. Jest to jeden z etapów rekrutacji. Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z ostatniego roku studiów (w przypadku studentów I roku II stopnia to średnia z całego okresu studiów I stopnia, która była brana pod uwagę podczas rekrutacji na studia II stopnia), a nie kolejność zgłoszeń.
  • Grupy językowe będą liczyć 12 słuchaczy, którzy zostaną zrekrutowani z 50-osobowej grupy kandydatów zarejestrowanych w systemie USOS Informacja otrzymana drogą mailową ze szkoły językowej o poziome zaawansowania stanowi podstawę do rejestracji do grupy językowej o wskazanym w mailu poziomie. Rejestracja do grupy o innym poziomie zaawansowania będzie możliwa po przesłaniu na adres jezykibpdu@uj.edu.pl zgody ze szkoły językowej Poliglota na rejestrację do innej grupy.
  • Po rozpoczęciu zajęć nie będzie możliwości przeniesienia się do innej grupy. W przypadku zbyt małej liczby osób zarejestrowanych kurs może nie zostać uruchomiony.
  • Po dokonanej rejestracji prosimy NIE podpinać kursu pod etap/rok studiów. Studentki i studenci ostatniego roku studiów, którzy jeszcze nie przystąpili do egzaminu dyplomowego, a planują podejść do niego po rozpoczęciu kursu, mogą wziąć udział w kursie.

 

Regulamin (obowiązuje od 15 kwietnia 2021)

Regulamin (obowiązuje od 25 lutego 2021 do 14 kwietnia 2021)

Regulamin (obowiązuje od 15 kwietnia 2020 do 24 lutego 2021)

Regulamin (obowiązuje od 1 lipca 2019 do 14 kwietnia 2020)

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przystąpieniu do projektu

Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie o akceptacji regulaminu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zatrudnieniu