Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy językowe dla studentów

Termin naborów

Kolejna rekrutacja na kursy językowe dla studentów
 
Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ informuje, że  26 lutego 2021 od godz. 8.00 rozpocznie się kolejny nabór na kursy językowe dla studentek i studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych, którzy rozwiązali testy pozycjonujące on-line i posiadają żeton do kursów językowych DU. W obecnej rekrutacji proponujemy następujące kursy językowe prowadzone od początku do końca w formie zdalnej:
 
Język hiszpański 4 grupy:
poniedziałek 12.00-15.00 poziom B1     
wtorek 17.00-20.00 poziom A2  
środa 13.30-16.30 poziom A1       
czwartek 16.00-19.00 poziom A2    
  
Język niemiecki 4 grupy: 
poniedziałek 12.00-15.00 poziom B1       
wtorek + czwartek 8.00-9.30 poziom A1   
poniedziałek + środa 16.00-17.30 poziom B2        
środa 15.30-17.00 + piątek 13.00-14.30 poziom A1   
   
Język włoski 2 grupy:
poniedziałek 9.00-12.00 poziom A2      
poniedziałek + czwartek 13.30-15.00 poziom A1
      
Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum. Zgodnie z Regulaminem  warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w  rekrutacji jest przystąpienie przez Kandydata do elektronicznej rejestracji na wybrany kurs (poprzez system USOS – rejestracja  żetonowa) oraz wypełnienie w sposób kompletny:
- formularza rekrutacyjnego wraz z  oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu); Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny
-oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu); Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji
Skany wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać drogą mailową na adres: jezykibpdu@uj.edu.pl do dnia 28.02.2021 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną poproszone o przesłanie drogą elektroniczną pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.
 
  • Kryterium merytorycznym  przyjęcia na kurs jest średnia ocen z ostatniego roku studiów, a nie kolejność zgłoszeń
  • Grupy językowe będą liczyć 12 słuchaczy którzy zostaną zrekrutowani z grupy kandydatów zarejestrowanych w systemie USOS
  • Informacja otrzymana drogą mailową ze szkoły językowej o poziome zaawansowania stanowi podstawę do rejestracji do grupy o wskazanym w mailu poziomie. Rejestracja do grupy o innym poziomie zaawansowania będzie możliwa po przesłaniu na adres jezykibpdu@uj.edu.pl  zgody ze szkoły językowej Poliglota na rejestrację do innej grupy. Po rozpoczęciu zajęć nie będzie możliwości przeniesienia się do innej grupy.
 
Szczegółowe zasady uczestnictwa w kursach językowych są zamieszczone na stronie
 
Terminy rejestracji: od 26.02.2021 r. godz. 8.00 do 01.03.2021 r. godz. 23.59. Obowiązuje rejestracja żetonowa. Każdy uprawniony student posiada jeden żeton do rejestracji na kurs.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny;
jezykibpdu@uj.edu.pl tel. 506006673

Regulamin i dokumenty uczestnictwa

Regulamin (obowiązuje od 25 lutego 2021)

Regulamin (obowiązuje od 15 kwietnia 2020 do 24 lutego 2021)

Regulamin (obowiązuje od 1 lipca 2019 do 14 kwietnia 2020)

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przystąpieniu do projektu

Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie o akceptacji regulaminu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zatrudnieniu