Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne

Celem głównym projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ  jest poprawa jakości kształcenia, funkcjonowania i zarządzania w Uniwersytecie Jagiellońskim poprzez realizację Zintegrowanego Programu Rozwoju Uczelni w zakresie dostosowania programów kształcenia na studiach I i II stopnia, zwiększenia kompetencji zawodowych i językowych studentów/tek i pracowników oraz wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, tworzenie otwartych zasobów wiedzy jak również zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w UJ w okresie od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2023. Uniwersytet Jagielloński, wykorzystując swój strategiczny potencjał, dąży do osiągnięcia trwałej pozycji w krajowej i światowej czołówce ośrodków akademickich m.in. poprzez wysoką jakość nauczania, atrakcyjność studiowania i oddziaływanie na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki. Realizacja projektu przyczyni się do szybszego reagowania na zachodzące w zmiany w otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni oraz lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy i spełnienie oczekiwań pracodawców.

W ramach projektu realizowane będą:

1. Moduł programów kształcenia

 • Dostosowanie i realizacja programu kształcenia kierunku Biologia I i II stopnia na Wydziale Biologii do potrzeb społeczno-gospodarczych (zadanie 1)

2. Moduł podnoszenia kompetencji

 • Podniesienie kompetencji językowych studentów UJ (zadanie 2)
 • Podniesienie kompetencji zawodowych studentów WGiG UJ (zadanie 3)
 • Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ (zadanie 4)
 • Podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych studentów i kandydatów na studia oraz podniesienie kompetencji zawodowych studentów na kierunkach medycznych – obywatele UA (zadanie 18)

3. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

 • Budowa i automatyzacja prognostycznego modelu popytu na pracę studentów i absolwentów UJ (zadanie 5)
 • Zaangażowanie doradców zawodowych – obywatele UA (zadanie 19)

4. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

 • Stworzenie aplikacji dla studentów UJ (zadanie 6)
 • Elektroniczny system zarządzania dokumentacją (zadanie 7)
 • Stworzenie jednolitego modelu prezentacji oferty dydaktycznej (zadanie 8)
 • Centralizacja rekrutacji na studia podyplomowe … (zadanie 9)
 • Elektroniczna rejestracja wniosków o miejsce w domu studenckim (10)
 • Elektroniczny system wnioskowania o dofinansowanie projektów studenckich (zadanie 11)
 • Otwarte zasoby dydaktyczne dla studentów kierunku Matematyka (zadanie 12)
 • Zarządzenie w instytucjach szkolnictwa wyższego – podnoszenie kompetencji kadry administracyjnej (zadanie 13)
 • Komputerowy system egzaminowania studentów WPiA UJ (zadanie 14)
 • Wdrożeniu systemu LMS do prowadzenia zajęć na odległość (zadanie 15)
 • Włączenie UJ (WPiA) do międzynarodowego zasobu wiedzy (zadanie 16)
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa informatycznego na UJ (zadanie 17)
 • Przygotowanie ukraińskojęzycznej wersji witryny w ramach Portalu UJ – obywatele UA (zadanie 20)

Wartość projektu: 18 951 003,28 zł, w tym dofinansowanie 18 382 470,28 zł, z czego ze środków europejskich 15 971 905,56 zł.