Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia dla studentów Wydziału Geografii i Geologii

W dniach 27.04-22.06.2023  trwa nabór na szkolenie z zakresu Zaawansowanych systemów GIS. Szkolenie będzie odbywać się w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ. Szkolenie jest kierowane do studentek i studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich oraz studiów magisterskich Wydziału Geografii i Geologii.

W dniach 9.01-5.03.2023 trwać będzie nabór na szkolenie w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ. Szkolenie jest kierowane do studentek i studentów studiów magisterskich i licencjackich Wydziału Geografii i Geologii, którym do ukończenia nauki pozostało nie więcej niż 4 semestry studiów. Tytuł szkolenia: Pozyskiwanie, przetwarzanie i modelowanie 3D chmur punktów pochodzących z naziemnego skanowania laserowego (TLS).

W dniach 15.10.2022-31.12.2022 trwać będzie nabór na szkolenie z zakresu wykorzystania zaawansowanego oprogramowania hydrologicznego HEC-HMS oraz HEC-RAS. Szkolenie będzie odbywać się w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ. Szkolenie jest kierowane do studentek i studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich oraz studiów magisterskich Wydziału Geografii i Geologii.

Do dnia 14.10.2022 trwać będzie nabór na szkolenie przygotowujące do pilotowania statków bezzałogowych w zasięgu wzroku (UAV, tzw. dronów) i egzaminu NSTS-01. Szkolenie będzie odbywać się w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ i jest kierowane do studentek i studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich oraz studiów magisterskich Wydziału Geografii i Geologii.

Regulamin (obowiązuje od 15 kwietnia 2021)

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny zad. 3

Załącznik nr 1a - Oświadczenie uczestnika projektu - klauzula informacyjna zad. 3

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika  projektu zad. 3

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przystąpieniu do projektu zad. 3

Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie o akceptacji regulaminu zad. 3

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zatrudnieniu zad. 3