Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmodyfikowany program studiów na kierunku Biologia

W semestrze letnim 2021/22 oferujemy Państwu następujące kursy objęte programem studiów i projektem:

Studenci III rok I stopień biologii:

  1. Ekologia zbiorowisk roślinnych WBNZ-688
  2. Fotografia przyrodnicza WBNZ-810
  3. Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej w naukach przyrodniczych WBNZ-974

Studenci II roku II stopień biologii:

  1. Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin WBNZ-731
  2. Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona WBNZ-003
  3. Mikrobiologia stosowana WBNZ-977
  4. Genetyka - praktyczne aspekty WBNZ-976

Szczegóły w okienku Terminy naborów poniżej.

Zapisy na kursy będą możliwe przez USOSweb od 12.02.2022 do 16.02.2022, a warunkiem uczestnictwa w tych kursach jest dostarczenie wypełnionych i podpisanych formularzy do sekretariatu. Wyniki rekrutacji będą ogłoszone 17.02.2022 r.

O przyjęciu na kurs decydują kryteria zawarte w Regulaminie, a nie kolejność zgłoszeń. Rejestracja elektroniczna nie jest jednoznaczna z dostaniem się na kurs, gdyż w ramach projektu przyjęci na kurs zostaną w pierwszej kolejności uczestnicy z grupy docelowej (informacje w Regulaminie).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Sekretariacie INoŚ ul. Gronostajowa 7, pokój 2.0.10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00.

WAŻNE!!! Ze względu na to, że rekrutacja odbywa się na kurs a nie do grup, muszą się Państwo liczyć z sytuacją przenoszenia uczestników kursu pomiędzy grupami w trybie administracyjnym.

Regulamin (obowiązuje od 15 kwietnia 2020)

Regulamin (obowiązuje od 1 września 2019 do 14 kwietnia 2020)

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przystąpieniu do projektu

Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie o akceptacji regulaminu