Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy dla studentów z Ukrainy

Szkolenie Soft skills VS Hard skills w branży logistycznej dla studentów z Ukrainy, którzy w systemie USOS posiadają status informujący o przekroczeniu granicy po 24.02.2022. Rejestracja jest prowadzona poprzez MS Forms; szczegóły na stronie Biura Karier.

Do studentów z Ukrainy, którzy w systemie USOS posiadają status informujący o przekroczeniu granicy po 24.02.2022, mailowo została wysłana informacja dot. organizowanych w ramach projektu szkoleń z kompetencji komunikacyjnych w kontekście kulturowym polskiego uniwersytetu. Rejestracja jest prowadzona poprzez MS Forms do 16.06.2023 do godz. 23:59.

Do studentów z Ukrainy, którzy w systemie USOS posiadają status informujący o przekroczeniu granicy po 24.02.2022, mailowo została wysłana informacja dot. organizowanych w ramach projektu lektoratów z języka polskiego. Rejestracja jest prowadzona poprzez MS Forms do 16.01.2023 do godz. 23:59.

Regulamin

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przystąpieniu do projektu

Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie o akceptacji regulaminu