Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bieżącą ofertą!

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatne 3-godzinne szkolenie Praktyczne aspekty sztucznej inteligencji, prowadzone przez panią Ani Sokołowską. Szkolenie odbędzie się w dwóch alternatywnych terminach do wyboru.
 • Grupa 1: 26.09.2023 godz. 10:00
 • Grupa 2: 27.09.2023 godz. 15:00
Zajęcia będą odbywały się zdalnie na platformie MS Teams. Rekrutację prowadzimy od 18.09.2023 godz. 10:00 do 19.09.2023 godz. 23:59 (chyba że limit osób wypełni się wcześniej). Szczegółowe zasady udziału znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji.
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej. Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet.

Szczegóły na stronie Biura Karier

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs komputerowy Microsoft Excel poziom zaawansowany, realizowany zdalnie na platformie Teams.

Kurs trwa pięć dni. Zajęcia odbędą się w dniach 18, 20, 25, 26, 28 września 2023 w godz. 8:00-11:00. Rekrutację prowadzimy od 07.09.2023 godz. 10:00 do 08.09.2023 godz. 23:59 (chyba że limit osób wypełni się wcześniej). Szczegółowe zasady udziału w kursie znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej. Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatne szkolenia informatyczne, realizowane przez Centrum Informatyki UJ. Udział można wziąć w jednym lub w obydwu, przy czym rekrutacja na każde ze szkoleń i terminów jest oddzielna. Obydwa szkolenia odbędą się w dwóch alternatywnych terminach do wyboru.
 • Tworzenie grafiki komputerowej z wykorzystaniem Affinity Designer i narzędzi sztucznej inteligencji: 12.09.2023 lub 14.09.2023
 • Obróbka graficzna zdjęć cyfrowych z wykorzystaniem Affinity Photo: 11.09.2023 lub 13.09.2023
Zajęcia będą się odbywały w godz. 8:30-14:30 w Centrum Informatyki przy ul. Reymonta 4, sala -132. Rekrutację prowadzimy od 31.08.2023 godz. 10:00 do 01.09.2023 godz. 23:59 (chyba że limit osób wypełni się wcześniej). Szczegółowe zasady udziału znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji.
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej. Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet. Prosimy również pamiętać, by wypełnić formularz dla każdego szkolenia, w którym chcą Państwo wziąć udział.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracyjnych i technicznych na bezpłatne warsztaty z zakresu obsługi wybranych platform i narzędzi do tworzenia zajęć e-learningowych (poziom rozszerzony), realizowane stacjonarnie w siedzibie Centrum Wsparcia Dydaktyki, ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), sala 1.09.

Warsztat składa się z 4 bloków:

 1. Automatyczne sprawdzanie tradycyjnych testów i montaż wideo.  
 2. Zaawansowana praca z testami i egzaminy na platformie Pegaz.  
 3. Tworzenie materiałów interaktywnych i interaktywność podczas zajęć zdalnych.   
 4. Tworzenie materiałów z nieliniową nawigacją i analiza postępów.

Warsztaty będą odbywały się w godz. 8:00-12:00 w następujących terminach:

 • Grupa 1: 6, 11, 14, 19 września; 
 • Grupa 2: 7, 12, 15, 20 września; 
 • Grupa 3: 8, 13, 18, 21 września.

Rekrutacja rozpocznie się 28 sierpnia 2023 o godz. 10:00, a zakończy 31 sierpnia 2023 o godz. 23:59.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej. Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs komputerowy Microsoft Excel zaawansowany, realizowany zdalnie na platformie Teams.

Kurs trwa pięć dni. Zajęcia odbędą się w dniach 4, 5, 7, 8, 11 września w godz. 8:00-11:00. Rekrutację prowadzimy od 24.08.2023 godz. 10:00 do 25.08.2023 godz. 23:59 (chyba że limit osób wypełni się wcześniej). Szczegółowe zasady udziału w kursie znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej. Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na cykl bezpłatnych szkoleń z obsługi systemu EZD. Cykl obejmuje osiem dwu- i trzygodzinnych szkoleń. Udział można wziąć w dowolnej liczbie spośród nich, przy czym rekrutacja na każde ze szkoleń jest oddzielna.
 
Tematyka i terminy poszczególnych szkoleń:
 • Podstawowa obsługa systemu EZD 05.09.2023 9:00-11:15
 • Zakładanie spraw i prowadzenie spisu spraw w systemie EZD 05.09.2023 12:00-14:15
 • Rejestrowanie przesyłek wpływających i korespondencji wychodzącej w systemie EZD 06.09.2023 9:00-10:30
 • Podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym i profilem zaufanym w systemie EZD 06.09.2023 11:00-12:30
 • Tworzenie ePisma i wysyłanie eKorespondencji na konto ePUAP w systemie EZD 06.09.2023 13:00-14:30
 • Udostępnianie i współedytowanie dokumentu w systemie EZD 07.09.2023 9:00-11:15
 • Zbiorcze działania na koszulkach i wyszukiwanie dokumentów 07.09.2023 12:00-14:15
 • Obsługa systemu EZD (szkolenie dedykowane dla kierowników) 08.09.2023 10:00-11:30
Zajęcia będą się odbywały w sali konferencyjnej Centrum Informatyki przy ul. Reymonta 4. Rekrutację prowadzimy od 24.08.2023 godz. 10:00 do 25.08.2023 godz. 23:59 (chyba że limit osób wypełni się wcześniej). Szczegółowe zasady udziału znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej. Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet. Prosimy również pamiętać, by wypełnić formularz dla każdego szkolenia, w którym chcą Państwo wziąć udział.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na cykl bezpłatnych zdalnych szkoleń z obsługi systemu EZD. Cykl obejmuje osiem dwu- i trzygodzinnych szkoleń. Udział można wziąć w dowolnej liczbie spośród nich, przy czym rekrutacja na każde ze szkoleń jest oddzielna.
 
Tematyka i terminy poszczególnych szkoleń:
 • Podstawowa obsługa systemu EZD 22.08.2023 9:00-11:15
 • Zakładanie spraw i prowadzenie spisu spraw w systemie EZD 22.08.2023 12:00-14:15
 • Rejestrowanie przesyłek wpływających i korespondencji wychodzącej w systemie EZD 23.08.2023 9:00-10:30
 • Podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym i profilem zaufanym w systemie EZD 23.08.2023 11:00-12:30
 • Tworzenie ePisma i wysyłanie eKorespondencji na konto ePUAP w systemie EZD 23.08.2023 13:00-14:30
 • Udostępnianie i współedytowanie dokumentu w systemie EZD 24.08.2023 9:00-11:15
 • Zbiorcze działania na koszulkach i wyszukiwanie dokumentów 24.08.2023 12:00-14:15
 • Obsługa systemu EZD (szkolenie dedykowane dla kierowników) 25.08.2023 10:00-11:30
Szkolenia są przeznaczone przede wszystkim dla osób posiadających konto w systemie EZD (bez niego nie da się wykonywać ćwiczeń w trakcie zajęć).
 
Zajęcia będą się odbywały zdalnie na platformie Teams. Rekrutację prowadzimy od 10.08.2023 godz. 10:00 do 11.08.2023 godz. 23:59 (chyba że limit osób wypełni się wcześniej). Szczegółowe zasady udziału znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji.
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej. Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet. Prosimy również pamiętać, by wypełnić formularz dla każdego szkolenia, w którym chcą Państwo wziąć udział.
 
Jednocześnie informujemy, że identyczny cykl szkoleń powtórzymy jeszcze w dniach 5-8 września – stacjonarnie. O rekrutacji powiadomimy w odrębnym komunikacie.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs komputerowy Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) podstawowy, realizowany zdalnie na platformie Teams.

Kurs trwa pięć dni. Zajęcia odbędą się w dniach 31 lipca oraz 1, 2, 3, 4 sierpnia 2023 w godz. 8:00-11:00. Rekrutację prowadzimy od 20.07.2023 godz. 10:00 do 21.07.2023 godz. 23:59 (chyba że limit osób wypełni się wcześniej). Szczegółowe zasady udziału w kursie znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej. Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na cykl bezpłatnych szkoleń informatycznych, realizowanych przez Centrum Informatyki UJ. Udział można wziąć w dowolnej liczbie spośród nich, przy czym rekrutacja na każde ze szkoleń jest oddzielna.
 
Tematyka i terminy poszczególnych szkoleń:
 • Efektywna praca zespołu w przestrzeni cyfrowej z wykorzystaniem narzędzi MS Sharepoint Online i MS Teams 1.08.2023 w godz. 8:30-14:30
 • Organizacja spotkań, webinarów i konferencji online z wykorzystaniem platformy MS Teams 10.08.2023 w godz. 8:30-14:30
 • Organizacja spotkań, webinarów i konferencji online z wykorzystaniem platformy MS Teams 22.08.2023 w godz. 8:30-14:30
 • Poznaj lepiej swój komputer - efektywne wykorzystanie Windows 11 i dostępnych w nim narzędzi 31.07.2023 w godz. 8:30-14:30
 • Poznaj lepiej swój komputer - efektywne wykorzystanie Windows 11 i dostępnych w nim narzędzi 9.08.2023 w godz. 8:30-14:30
 • Poznaj lepiej swój komputer - efektywne wykorzystanie Windows 11 i dostępnych w nim narzędzi 18.08.2023 w godz. 8:30-14:30
 • Tworzenie grafiki komputerowej z wykorzystaniem Affinity Designer i narzędzi sztucznej inteligencji 3.08.2023 w godz. 8:30-14:30
 • Obróbka graficzna zdjęć cyfrowych z wykorzystaniem Affinity Photo 2.08.2023 w godz. 8:30-14:30
 • Obróbka graficzna zdjęć cyfrowych z wykorzystaniem Affinity Photo 16.08.2023 w godz. 8:30-14:30
 • Podstawy tworzenia aplikacji webowych i mobilnych w środowisku PowerApps 7.08.2023 w godz. 8:30-14:30
 • Planuj i twórz kreatywnie – wykorzystanie narzędzi MS Loop i MS Whiteboard do dynamicznej współpracy 8.08.2023 w godz. 8:30-14:30
Zajęcia będą się odbywały w Centrum Informatyki przy ul. Reymonta 4, sala -132. Rekrutację prowadzimy od 12.07.2023 godz. 10:00 do 14.07.2023 godz. 23:59. Uwaga: nabór na niektóre szkolenia przedłużony do 21.07.2023 godz. 23:59 (chyba że limit osób wypełni się wcześniej). Szczegółowe zasady udziału znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji.
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej. Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet. Prosimy również pamiętać, by wypełnić formularz dla każdego szkolenia, w którym chcą Państwo wziąć udział.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na cykl bezpłatnych szkoleń z obsługi systemu EZD. Cykl obejmuje osiem dwu- i trzygodzinnych szkoleń. Udział można wziąć w dowolnej liczbie spośród nich, przy czym rekrutacja na każde ze szkoleń jest oddzielna.
 
Tematyka i terminy poszczególnych szkoleń:
 • Podstawowa obsługa systemu EZD 17.07.2023 9:00-11:15
 • Zakładanie spraw i prowadzenie spisu spraw w systemie EZD 17.07.2023 12:00-14:15
 • Rejestrowanie przesyłek wpływających i korespondencji wychodzącej w systemie EZD 18.07.2023 9:00-10:30
 • Podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym i profilem zaufanym w systemie EZD 18.07.2023 11:00-12:30
 • Tworzenie ePisma i wysyłanie eKorespondencji na konto ePUAP w systemie EZD 18.07.2023 13:00-14:30
 • Udostępnianie i współedytowanie dokumentu w systemie EZD 19.07.2023 9:00-11:15
 • Zbiorcze działania na koszulkach i wyszukiwanie dokumentów 19.07.2023 12:00-14:15
 • Obsługa systemu EZD (szkolenie dedykowane dla kierowników) 20.07.2023 10:00-11:30
Zajęcia będą się odbywały zdalnie na platformie Teams. Rekrutację prowadzimy od 5.07.2023 godz. 10:00 do 7.07.2023 godz. 23:59 (chyba że limit osób wypełni się wcześniej). Szczegółowe zasady udziału znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji.
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej. Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet. Prosimy również pamiętać, by wypełnić formularz dla każdego szkolenia, w którym chcą Państwo wziąć udział.
 
Jednocześnie informujemy, że identyczny cykl szkoleń powtórzymy jeszcze dwukrotnie. Cykl w dniach 22-25 sierpnia będzie prowadzony zdalnie, natomiast w dniach 5-8 września – stacjonarnie. O rekrutacjach powiadomimy w odrębnych komunikatach.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na cykl bezpłatnych szkoleń informatycznych, realizowanych przez Centrum Informatyki UJ. Udział można wziąć w dowolnej liczbie spośród nich, przy czym rekrutacja na każde ze szkoleń jest oddzielna.
 
Tematyka i terminy poszczególnych szkoleń:
 • Efektywna praca zespołu w przestrzeni cyfrowej z wykorzystaniem narzędzi MS Sharepoint Online i MS Teams 14.07.2023 8.30-14.30
 • Organizacja spotkań, webinarów i konferencji online z wykorzystaniem platformy MS Teams 18.07.2023 8.30-14.30
 • Poznaj lepiej swój komputer – efektywne wykorzystanie Windows 11 i dostępnych w nim narzędzi 26.07.2023 8.30-14.30
 • Tworzenie grafiki komputerowej z wykorzystaniem Affinity Designer i narzędzi sztucznej inteligencji 28.07.2023 8.30-14.30
 • Planuj i twórz kreatywnie – wykorzystanie narzędzi MS Loop i MS Whiteboard do dynamicznej współpracy 25.07.2023 8.30-14.30
Zajęcia będą się odbywały w Centrum Informatyki przy ul. Reymonta 4, sala -132. Rekrutację prowadzimy od 28.06.2023 godz. 10:00 do 30.06.2023 godz. 23:59 (chyba że limit osób wypełni się wcześniej). Szczegółowe zasady udziału znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji.
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej. Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet. Prosimy również pamiętać, by wypełnić formularz dla każdego szkolenia, w którym chcą Państwo wziąć udział.
 
Jednocześnie informujemy, że podobne szkolenia będą również prowadzone w sierpniu. O rekrutacji powiadomimy w odrębnym komunikacie.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracyjnych i technicznych na bezpłatne warsztaty z zakresu administrowania i obsługi systemu rekrutacyjnego IRK, realizowane stacjonarnie w siedzibie CWD przy ul. Ingardena 6, sala 1.09. Warsztaty będą odbywały się 4-5 września 2023 w godz. 8:00-13:00.
 
Rekrutacja rozpocznie się 30 czerwca 2023 o godz. 10:00, a zakończy 7 lipca 2023 do godz. 10.00. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej. Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na cykl bezpłatnych szkoleń z obsługi systemu EZD. Cykl obejmuje osiem dwu- i trzygodzinnych szkoleń. Udział można wziąć w dowolnej liczbie spośród nich, przy czym rekrutacja na każde ze szkoleń jest oddzielna.
 
Tematyka i terminy poszczególnych szkoleń:
 • Podstawowa obsługa systemu EZD 10.07.2023 9:00-11:15
 • Zakładanie spraw i prowadzenie spisu spraw w systemie EZD 10.07.2023 12:00-14:15
 • Rejestrowanie przesyłek wpływających i korespondencji wychodzącej w systemie EZD 11.07.2023 9:00-10:30
 • Podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym i profilem zaufanym w systemie EZD 11.07.2023 11:00-12:30
 • Tworzenie ePisma i wysyłanie eKorespondencji na konto ePUAP w systemie EZD 11.07.2023 13:00-14:30
 • Udostępnianie i współedytowanie dokumentu w systemie EZD 12.07.2023 9:00-11:15
 • Zbiorcze działania na koszulkach i wyszukiwanie dokumentów 12.07.2023 12:00-14:15
 • Obsługa systemu EZD (szkolenie dedykowane dla kierowników) 13.07.2023 10:00-11:30
Zajęcia będą się odbywały w sali konferencyjnej Centrum Informatyki przy ul. Reymonta 4. Rekrutację prowadzimy od 28.06.2023 godz. 10:00 do 30.06.2023 godz. 23:59 (chyba że limit osób wypełni się wcześniej). Szczegółowe zasady udziału znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji.
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej. Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet. Prosimy również pamiętać, by wypełnić formularz dla każdego szkolenia, w którym chcą Państwo wziąć udział.
 
Jednocześnie informujemy, że identyczny cykl szkoleń powtórzymy jeszcze trzykrotnie. Cykle w dniach 17-20 lipca i 22-25 sierpnia będą prowadzone zdalnie, natomiast w dniach 5-8 września – stacjonarnie. O rekrutacjach powiadomimy w odrębnych komunikatach.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza na ostatni kurs języka angielskiego, realizowany zdalnie na platformie Teams, na poziomie B1. Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godz. 8:00-10:15, od 04.07.2023 do 03.08.2023.

Rekrutacja na kurs rozpocznie się 23 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 i potrwa do 25 czerwca do godziny 23:59 (chyba, że limit osób wypełni się wcześniej). Prosimy o wypełnienie wówczas formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie). Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet. Zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs komputerowy MS Excel zaawansowany, realizowany zdalnie na platformie Teams.

Kurs trwa pięć dni. Zajęcia odbędą się w dniach 3, 4, 5, 6 i 7 lipca 2023, w godz. 8:00-11:00. Rekrutację prowadzimy od 22.06.2023 godz. 10:00 do 23.06.2023 godz. 23:59 (chyba że limit osób wypełni się wcześniej). Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej.

Do studentów z Ukrainy, którzy w systemie USOS posiadają status informujący o przekroczeniu granicy po 24.02.2022, mailowo została wysłana informacja dot. organizowanych w ramach projektu szkoleń z kompetencji komunikacyjnych w kontekście kulturowym polskiego uniwersytetu. Rejestracja jest prowadzona poprzez MS Forms do 16.06.2023 do godz. 23:59.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracyjnych na bezpłatne warsztaty z zakresu obsługi wybranych platform i narzędzi do tworzenia zajęć e-learningowych (poziom podstawowy), realizowane stacjonarnie w siedzibie dawnego CZN - Rynek Główny 8.

Warsztat składa się z 4 bloków:

 1. Pegaz dla początkujących - zasady działania platformy i dostępne funkcjonalności;
 2. Sprzęt i oprogramowanie używane na potrzeby produkcji wideo - prezentacja działania studia nagrań;
 3. Wideo w dydaktyce: nagrywanie i montaż w praktyce;
 4. Realizacja transmisji do internetu, tworzenie atrakcyjnych treści szkoleniowych i edukacyjnych.

Warsztaty będą odbywały się w godz. 8:00-12:00 w następujących terminach:

 • Grupa 1: 30 maja, 13 czerwca, 20 czerwca, 29 czerwca;
 • Grupa 2: 31 maja, 14 czerwca, 21 czerwca, 3 lipca;
 • Grupa 3: 1 czerwca, 15 czerwca, 22 czerwca, 4 lipca.

Rekrutacja rozpocznie się 23 maja 2023 o godz. 10:30, a zakończy 24 maja 2023 do godz. 10:30.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej. Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet.

W dniach od 27.04.2023 do 22.06.2023 trwa nabór na szkolenie z zakresu Zaawansowanych systemów GIS. Szkolenie będzie odbywać się w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ. Szkolenie jest kierowane do studentek i studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich oraz studiów magisterskich Wydziału Geografii i Geologii.

Szkolenie odbędzie się w formie online w dniach 3-7.07.2023 oraz 10.07.2023 (łącznie 6 dni). Kurs obejmować będzie obsługę geobazy plikowej i profesjonalnej (enterprise) w ArcGIS PRO (2 dni), tworzenie skryptów w programie Python (2 dni) oraz udostępnianie zasobów z zastosowaniem ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise i ArcGIS Online (2 dni). Kurs zostanie zakończony certyfikatem Esri.

Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego. W przypadku osób będących na 1 roku studiów magisterskich brana jest pod uwagę średnia z ukończonych studiów będących podstawą przyjęcia na studia. Pierwszeństwo w przyjęciu mają studentki i studenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w projekcie Doskonały Uniwersytet.

Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie w sposób kompletny:

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wzory formularzy są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet: https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-dla-studentow-wgig

Wypełnione dokumenty należy składać w pokoju 1.09 w Instytucie Nauk Geologicznych, ul. Gronostajowa 3a (Dziekanat ds. studenckich) do dnia 22.06.2023. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o dostarczenie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych. W razie wszelkich pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu mailowego: anna.bartos@uj.edu.pl.

UWAGA! Jeżeli jesteś studentem:   

 • dwóch ostatnich lat stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, 
 • dwóch ostatnich lat stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, 
 • stacjonarnych studiów drugiego stopnia, 

i nie brałeś jeszcze udziału w kursach językowych organizowanych przez Doskonały Uniwersytet, to ta wiadomość jest dla Ciebie.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych do udziału wkursach językowych realizowanych w ramach zadania „Podnoszenie kompetencji językowych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Oferujemy 60 godzin nauki języka  oraz dwie godziny konsultacji indywidualnych dla każdego słuchacza, który będzie miał przynajmniej 75% obecności na zajęciach. Zajęcia będą się odbywać zdalnie na platformie Teams oraz stacjonarnie (informacja o sposobie prowadzenia kursu  jest zamieszczona w harmonogramie w poniższej tabeli); 

 

lp 

język 

terminy 

niemiecki B1 on-line 

poniedziałek 18.30-20.30 

piątek 18.00-20.00 

sobota 10.30-11.30 

niemiecki A1 on-line 

wtorek 18.15-20.15 

środa 19.00-20.00 

czwartek  18.45-19.45 

niemiecki  B2 on-line 

sobota 9.00-11.15 

francuski A2 on-line 

sobota 15.15-17.30 

francuski A1 on-line 

wtorek 19.30-21.45 

piątek 16.00-17.30 

sobota 10.00-12.15 

hiszpański A2 on-line 

poniedziałek 17.30-19.00 

środa 17.30-19.00 

piątek  17.30-19.00 

hiszpański B1 on-line 

sobota 15.30-17.45 

hiszpański A1 on-line 

poniedziałek 18.15-19.45 

środa 18.15-19.45 

sobota 14.00-15.30 

rosyjski A1 on-line 

wtorek 17.00-19.00 

czwartek 17.00-19.00 

10 

rosyjski A1 on-line 

poniedziałek 19.00-20.30 

czwartek 19.00-20-30 

sobota 11.00-12.30 

11 

włoski A1 on-line 

wtorek 16.00-17.30 

piątek 20.15-21.45 

sobota 12.30-14.45 

12 

włoski A2 on-line 

poniedziałek 18.00-19.30 

środa 18.00-19.30 

piątek 15.30-17.00 

13 

francuski B1i stacjonarny, ul. św. Filipa 

piątek 17.00-19.15 

sobota 14.00-16.15 

14 

francuski A2 stacjonarny, ul. św. Filipa 

poniedziałek 17.00-18.30 

środa 17.00-18.30 

piątek  17.00-18.30 

15 

niemiecki B1 stacjonarny, ul. św. Filipa 

czwartek 17.00-18.30 

piątek 19.30-21.00 

sobota 9.00-11.15 

 

Osoby, które chcą zweryfikować swój obecny poziom znajomości wybranego języka, zapraszamy do wypełnienia do dnia 05.03.2023 r. testu poziomującego on-line. Informacja o poziomie znajomości języka zostanie Państwu przesłana na adres e-mail podany w trakcie wypełniania testu.Jego wypełnieni nie jest obowiązkowe, a ma jedynie charakter diagnostyczny.  Przed przystąpieniem do wypełniania testu prosimy o wpisanie w formularzu on-line następujących danych: 

 

Placówka:                                          KURSY W FIRMACH 

Język:                                                 wybrać pożądany język 

Imię:                                                   proszę o uzupełnienie  

Nazwisko:                                          proszę o uzupełnienie 

Telefon komórkowy:                         proszę o uzupełnienie 

Adres e-mail:                                     proszę o uzupełnienie 

Firma:                                                Uniwersytet Jagielloński

Jest to test jednokrotnego wyboru, czyli zawiera pytania ze wszystkich poziomów (wraz z numerem pytania wzrasta jego trudność), a udzielona liczba poprawnych odpowiedzi wskazuje na poziom zaawansowania. Limit czasowy na wykonanie testu to 60 minut. Uwaga: nie ma możliwości pozostawienia pytań bez odpowiedzi ani „zawieszenia” testu i wrócenia do niego w późniejszym czasie. Jeśli test nie zostanie dokończony, trzeba go rozpocząć jeszcze raz. Można również wracać do wcześniejszych pytań i w razie konieczności poprawiać odpowiedzi w ramach limitu czasowego.  

Proszę o zaakceptowanie dwóch pierwszych zgód, ostatnia odnosi się do udostępniania danych w celach marketingowych i jest nieobowiązkowa. W celu rozpoczęcia testu proszę kliknąć „Wyślij”. Link do testów:
https://linguanova.langlion.com/registration/firstPage 

W najbliższym czasie zostanie uruchomiona rekrutacja w systemie USOS, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni osobnym komunikatem. Więcej informacji na temat projektu i realizowanych przez nas zadań znajduje się na stronie internetowej pod adresemhttps://doskonaly.uj.edu.pl/zadania.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż dnia 11.01.2023 r. o godz.9:00 rozpocznie się rejestracja/rekrutacja na warsztaty:

Metody wizualizacji danych medycznych przy wykorzystaniu technologii mieszanej rzeczywistości (Mixed Reality)

Warsztaty są przeznaczone dla:

 • studentek/studentów 4 ostatnich semestrów studiów na Wydziale Lekarskim,
 • studentek/studentów 4 ostatnich semestrów studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Rejestracja potrwa od dnia 11.01.2023 godz. 9:00 do 28.02.2023 godz. 23:59.  

Warsztaty odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023, w formie:

a) zajęć praktycznych z goglami HoloLens 2
Lokalizacja zajęć praktycznych: Laboratorium Mieszanej Rzeczywistości UJCM, ul. Kopernika 7e, Kraków
Termin: dokładny termin zostanie ustalony wspólnie z uczestnikami warsztatów, po ustaleniu listy uczestników  
Linki do informacji o Laboratorium Mieszanej rzeczywistości UJ Collegium Medicum:  

b) wizyty studyjnej
Lokalizacja wizyt studyjnych: 1) Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii, ul. Jana Kilińskiego 68, Nowy Sącz albo 2) Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków.

Termin: dokładny termin zostanie ustalony wspólnie z uczestnikami warsztatów, po ustaleniu listy uczestników.

Warsztaty będą prowadzone w formie stacjonarnej przy wykorzystaniu gogli mieszanej rzeczywistości (Microsoft HoloLens 2) oraz stacji komputerowych wraz z oprogramowaniem do wizualizacji danych medycznych.

Celem warsztatów jest podniesienie – w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ – kompetencji zawodowych studentek/studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ Collegium Medicum, poprzez udział w specjalistycznych zajęciach praktycznych oraz wizytach studyjnych zapoznających z tematyką wizualizacji danych medycznych przy wykorzystaniu najnowszej technologii mieszanej rzeczywistości.

W ramach warsztatów zapewniamy:

 1. szkolenie specjalistyczne z metod wizualizacji danych medycznych z wykorzystaniem technologii mieszanej rzeczywistości w wymiarze 15 godzin w grupach max. dziesięcioosobowych;  
 2. dostęp do materiałów audiowizualnych z zakresu technik i metod wykorzystywania mieszanej rzeczywistości;
 3. uczestniczenie w wizycie studyjnej  w wymiarze 7 godzin u pracodawców stosujących obrazowe narzędzia wizualizacji danych medycznych, m.in. mieszaną rzeczywistość oraz techniki 3D w medycynie.

Osoby zakwalifikowane do programu uzyskają dostęp do najnowszej technologii (software i hardware). Warsztaty prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, posiadającą doświadczenie zarówno w diagnostyce medycznej, jak i w technologii mieszanej rzeczywistości wykorzystywanej w medycynie. Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen (ważona) z poprzedniego roku. Pierwszeństwo w przyjęciu mają studentki i studenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w projekcie Doskonały Uniwersytet.

Zgodnie z Regulaminem, warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie w sposób kompletny i przesłanie na wskazany adres mailowy:

Skany powyższych wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres
holo@cm-uj.krakow.pl lub na adres klaudia.proniewska@uj.edu.pl do dnia 28.02.2023 godz. 23:59. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną poproszone o przesłanie drogą elektroniczną pozostałych dokumentów rekrutacyjnych. Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet: https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-i-wizyty-studyjne-dla-studentow-cm

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 9.01-5.03.2023 trwać będzie nabór na szkolenie w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ. Szkolenie jest kierowane do studentek i studentów studiów magisterskich i licencjackich Wydziału Geografii i Geologii, którym do ukończenia nauki pozostało nie więcej niż 4 semestry studiów.

Tytuł szkolenia:  Pozyskiwanie, przetwarzanie i modelowanie 3D chmur punktów pochodzących z naziemnego skanowania laserowego (TLS)

Cel: Teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z metodą naziemnego skaningu laserowego (TLS) stosowanego w celu pozyskiwania danych przestrzennych (chmury punktów) obiektów terenowych (np. stanowiska geologiczne, archeologiczne, pomniki przyrody, zabytki) w celu modelowania tych obiektów w wirtualnej przestrzeni 3D. Kurs zakończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym i uzyskaniem certyfikatu od firmy szkolącej – ProGea.

Rodzaj szkolenia: 80 godzin (45-minutowych) zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych w terenie.

Miejsce szkolenia: ProGea Consulting, Kraków, ul. Pachońskiego 9

Szkolenie odbędzie się w maju oraz czerwcu. Dokładny termin zostanie podany po zamknięciu rejestracji. Podstawowym kryterium przyjęcia na kurs jest kolejność zgłoszeń. Ponadto pierwszeństwo w przyjęciu mają studentki i studenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w projekcie Doskonały Uniwersytet. Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie w sposób kompletny:

 • formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu).

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wzory formularzy są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet: https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-dla-studentow-wgig. Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres studia.ing@uj.edu.pl lub dostarczyć osobiście do p. Ewy Kwiatkowskiej (pok. 1.08 w budynku Instytutu Nauk Geologicznych, ul. Gronostajowa 3a) do dnia 5.03.2023.

Do studentów z Ukrainy, którzy w systemie USOS posiadają status informujący o przekroczeniu granicy po 24.02.2022, mailowo została wysłana informacja dot. organizowanych w ramach projektu lektoratów z języka polskiego. Rejestracja jest prowadzona poprzez MS Forms do 16.01.2023 do godz. 23:59.

Do studentów z Ukrainy, którzy w systemie USOS posiadają status informujący o przekroczeniu granicy po 24.02.2022, mailowo została wysłana informacja dot. organizowanych w ramach projektu szkoleń z kompetencji komunikacyjnych w kontekście kulturowym polskiego uniwersytetu. Rejestracja jest prowadzona poprzez MS Forms do 25.01.2023 do godz. 23:59.

Terminy zajęć w zakładce Harmonogramy.

Szanowni Państwo!

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza studentki i studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych, którzy rozwiązali testy pozycjonujące on-line i posiadają żeton DU-22/23 do kursów językowych DU, do rekrutacji na bezpłatne kursy językowe realizowane w ramach zadania nr 2:” Podnoszenie kompetencji językowych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

Oferujemy 60 godzin nauki i dwie godziny konsultacji indywidualnych dla każdego słuchacza, którego frekwencja na zajęciach wyniesie minimum 75%. Zajęcia będą się odbywać zdalnie – przez cały okres trwania kursu – w następujących terminach:

 • języka francuskiego poziom A1 (jedna grupa, zajęcia 3 razy w tygodniu),  

terminy zajęć:  

środa 18.30-20.00,  

piątek 17.30-19.00,  

sobota 14.30-16.00, 

 • języka francuskiego poziom A2 (jedna grupa, zajęcia 3 razy w tygodniu),  

uwaga: pierwsze zajęcia wyjątkowo w czwartek 3 listopada w godzinach: 16.00-17.30 

terminy zajęć:  

wtorek 19.30-21.00,  

piątek 16.00-17.30,  

sobota 10.30-12.00, 

 • języka niemieckiego poziom A1 (jedna grupa, zajęcia 3 razy w tygodniu), 

 terminy zajęć:  

wtorek 18.15-20.15,  

środa 19.00-20.00,  

czwartek 18.45-19.45, 

 • języka niemieckiego poziom B1 (jedna grupa, zajęcia 2 razy w tygodniu),  

terminy zajęć:  

piątek 17.30-19.30,  

sobota 10.00-12.15, 

 • języka rosyjskiego poziom A1 (jedna grupa, zajęcia 2 razy w tygodniu),  

uwaga: pierwsze zajęcia wyjątkowo w piątek 4 listopada w godzinach: 18.00-20.00 

terminy zajęć:  

wtorek 17.00-19.00,  

sobota 12.00-14.00, 

 • języka rosyjskiego poziom A2 (jedna grupa, zajęcia 2 razy w tygodniu),  

terminy zajęć:  

wtorek 17.00-19.00,  

czwartek 18.00-20.00, 

 • języka włoskiego poziom A1 (jedna grupa, zajęcia 3 razy w tygodniu),  

terminy zajęć:  

wtorek 16.00-17.30,  

piątek 19.30-21.00,  

sobota 12.30-14.00, 

 • Języka włoskiego poziom A2 (jedna grupa, zajęcia dwa razy w tygodniu),  

terminy zajęć:  

wtorek 17.00-19.00,  

środa 18.15-20.15,

Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum. Zgodnie zRegulaminem, warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest przystąpienie przez Kandydata do elektronicznej rejestracji na wybrany kurs (poprzez system USOS – rejestracja żetonowa) oraz wypełnienie w sposób kompletny: 

- formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu); Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny 

-oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu); Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji.

Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres: jezykibpdu@uj.edu.pl do dnia 27.07.2022 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo i poproszone o przesłanie drogą elektroniczną pozostałych dokumentów rekrutacyjnych. 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w kursach językowych są zamieszczone na stronie https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-dla-studentow 

Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z ostatniego roku studiów, a nie kolejność zgłoszeń 

Grupy językowe będą liczyć 12 słuchaczy, którzy zostaną zrekrutowani z grupy kandydatów zarejestrowanych w systemie USOS; dla każdego z wymienionych powyżej języków zostanie uruchomiona jedna grupa 

Informacja otrzymana drogą mailową ze szkoły językowej o poziome zaawansowania stanowi podstawę do rejestracji do grupy o wskazanym w mailu poziomie. Rejestracja do grupy o innym poziomie zaawansowania będzie możliwa po przesłaniu na adres jezykibpdu@uj.edu.pl  zgody ze szkoły językowej na rejestrację do innej grupy. Po rozpoczęciu zajęć nie będzie możliwości przeniesienia się do innej grupy. 

Rejestracja jest otwarta i kończy się 27.10.2022 r. godz. 23.59. Obowiązuje rejestracja żetonowa, podobnie jak przy lektoratach i wf. Każdy uprawniony student posiada żeton do rejestracji na kurs. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: jezykibpdu@uj.edu.pl tel. 12 664 44 23 

W dniach 15.10.2022-31.12.2022 trwać będzie nabór na szkolenie z zakresu wykorzystania zaawansowanego oprogramowania hydrologicznego HEC-HMS oraz HEC-RAS. Szkolenie będzie odbywać się w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ. Szkolenie jest kierowane do studentek i studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich oraz studiów magisterskich Wydziału Geografii i Geologii.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w budynku Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Krakowie (ul. Gronostajowa 7) w dniach 14-15.01.2023 oraz 21-22.01.2023 w godzinach 9:00-16:00. Udział w szkoleniu NIE zwalnia Państwa z obowiązku uczestniczenia w zaplanowanych w tym czasie zajęciach. Szczegóły proszę uzgodnić z prowadzącymi kursy.

Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z poprzedniego roku. Pierwszeństwo w przyjęciu mają studentki i studenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w projekcie Doskonały Uniwersytet.

Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie w sposób kompletny:

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wzory formularzy są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet: https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-dla-studentow-wgig

Wypełnione dokumenty należy przynieść do pokoju 1.09 w budynku Instytutu Geologii UJ (ul. Gronostajowa 3a), przesłać pocztą lub mailem na adres anna.bartos@uj.edu.pl. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o złożenie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych. W razie wszelkich pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu mailowego: anna.bartos@uj.edu.pl.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs komputerowy MS Excel zaawansowany, realizowany zdalnie na platformie Teams.

Kurs trwa pięć dni. Zajęcia odbędą się w dniach 8, 9, 10, 15 i 16 listopada 2022, w godz. 8:00-11:00. Rekrutację prowadzimy w czwartek 27 października 2022 od godz. 10:00 do 23:59 (chyba że miejsca zapełnią się wcześniej). Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminie rekrutacji wskazanym powyżej.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs języka angielskiego, realizowany zdalnie na platformie Teams. Uruchamiamy dwie grupy na różnych poziomach zaawansowania – A1 oraz B1.
 
Zajęcia odbywać się będą:
 • grupa na poziomie A1 w poniedziałki i czwartki, od dnia 24.10.2022 do 24.11.2022, w godz. 8:15-10:30,
 • grupa na poziomie B1 w środy i piątki, od dnia 26.10.2022 do 25.11.2022, w godz. 8:15-10:30.
Rekrutacja odbędzie się we wtorek 18.10.2022 od godz. 10:00 do 23:59 (chyba że miejsca zapełnią się wcześniej). Prosimy o wypełnienie wówczas formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie). Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet. Zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji.
 
Przed zapisem mogą Państwo wypełnić test, który pomoże Państwu ocenić swój poziom znajomości języka angielskiego. Wypełnienie testu nie jest obowiązkowe, a jego wynik nie jest wiążący. Jeśli uruchamiane teraz grupy odbiegają poziomem od Państwa oczekiwań, proponujemy udział w następnych rekrutacjach.
 
Test znajduje się pod adresem https://linguanova.langlion.com/registration/firstPage. Przed przystąpieniem do wypełniania testu prosimy o wpisanie w formularzu on-line swoich danych. W polu Placówka proszę wybrać KURSY W FIRMACH, w polu Język – Angielski/English, zaś w polu Firma proszę wpisać Uniwersytet Jagielloński. Proszę o zaakceptowanie dwóch pierwszych zgód; ostatnia odnosi się do udostępniania danych w celach marketingowych i jest nieobowiązkowa. W celu rozpoczęcia testu proszę kliknąć Wyślij.
 
Jest to test jednokrotnego wyboru i ma charakter diagnostyczny, czyli zawiera pytania ze wszystkich poziomów (wraz z numerem pytania wzrasta jego trudność), a udzielona liczba poprawnych odpowiedzi wskazuje na poziom zaawansowania. Limit czasowy na wykonanie testu to 60 minut. Uwaga: nie ma możliwości zawieszenia testu i wrócenia do niego w późniejszym czasie. Jeśli test nie zostanie dokończony, trzeba go rozpocząć jeszcze raz. Można natomiast wracać do wcześniejszych pytań i w razie konieczności poprawiać odpowiedzi w ramach limitu czasowego. 

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ! Do dnia 14.10.2022 trwać będzie nabór na szkolenie przygotowujące do pilotowania statków bezzałogowych w zasięgu wzroku (UAV, tzw. dronów) i egzaminu NSTS-01. Szkolenie będzie odbywać się w ramach Projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ. Szkolenie jest kierowane do studentek i studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich oraz studiów magisterskich Wydziału Geografii i Geologii.

W ramach kursu przeprowadzone zostanie także szkolenie fotogrametryczne, obejmujące podstawy w zakresie wykorzystania dronów do pomiarów geodezyjnych oraz opracowania wyników pomiarów w specjalistycznym oprogramowaniu.

Część teoretyczna szkolenia odbędzie się online w godzinach 8:30-16:30 w dniach 17-18.10.2022. Zakończy się ono egzaminem końcowym w formie online 31.10.2022. Ponadto szkolenie zostanie uzupełnione o 2-godzinne szkolenie fotogrametryczne stacjonarnie (data i miejsce zostanie podane w terminie późniejszym). Natomiast zajęcia praktyczne z obsługi statków bezzałogowych w wymiarze 4h dla każdego kursanta odbędą się w dniach 19-25.10.2022 oraz 27-28.10.2022 (godziny uzależnione są od warunków pogodowych i zostaną podane w późniejszym terminie). Udział w szkoleniu NIE zwalnia Państwa z obowiązku uczestniczenia w zaplanowanych w tym czasie zajęciach. Szczegóły proszę uzgodnić z prowadzącymi kursy.

Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z poprzedniego roku. Pierwszeństwo w przyjęciu mają studentki i studenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w projekcie Doskonały Uniwersytet.

Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie w sposób kompletny:

 • formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu);

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wzory formularzy są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet: https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-dla-studentow-wgig

Wypełnione dokumenty należy przynieść do pokoju 1.09 w budynku Instytutu Nauk Geologicznych UJ lub przesłać pocztą do Anny Bartos (pokój 1.09, ul. Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków) lub mailowo na adres anna.bartos@uj.edu.pl. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o złożenie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu mailowego anna.bartos@uj.edu.pl.

Szanowni Państwo! 

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza studentki i studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych, którzy rozwiązali testy pozycjonujące on-line i posiadają żeton do kursów językowych DU do rekrutacji na bezpłatne kursy językowe realizowane w ramach zadania nr 2: ”Podnoszenie kompetencji językowych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 

Oferujemy 60 godzin nauki i dwie godziny konsultacji indywidualnych dla każdego słuchacza, którego frekwencja na zajęciach wyniesie minimum 75%. Zajęcia będą się odbywać zdalnie – przez cały okres trwania kursu – w następujących terminach: 

Język francuski poziom A1: 

28.07-5.10.2022 r. (pierwsze zajęcia wyjątkowo w czwartek) 

 

Poniedziałek 11.00-12.30 

Środa 11.00-12.30 

Piątek 11.00-12.30 

 

Język francuski poziom A2: 

28.07-5.10.2022 r. (pierwsze zajęcia wyjątkowo w czwartek) 

 

Poniedziałek 12.45-14.15 

Środa 12.45-14.15 

Piątek 12.45-14.15 

 

Język hiszpański poziom A1: 

29.07-21.09.2022 r. 

 

Poniedziałek 18.00-20.15 

Środa 18.00-20.15 

Piątek 18.00-19.30 

 

Język niemiecki poziom A2: 

29.07-20.09.2022 r. 

 

Poniedziałek 10.00-11.30 

Wtorek 10.00-11.30 

Środa 10.00-11.30 

Czwartek 10.00-11.30 

 

Język niemiecki poziom B1: 

27.07-13.10.2022 r. 

 

Wtorek 18.00-19.30 

Środa 18.00-19.30 

Czwartek 18.00-19.30 

Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum. Zgodnie z Regulaminem  warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w  rekrutacji jest przystąpienie przez Kandydata do elektronicznej rejestracji na wybrany kurs ( poprzez system USOS – rejestracja  żetonowa) oraz wypełnienie w sposób kompletny: 

- formularza rekrutacyjnego wraz z  oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu); Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny 

-oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu); Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji

Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres: jezykibpdu@uj.edu.pl do dnia 25.07.2022 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną poproszone o przesłanie drogą elektroniczną pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w kursach językowych są zamieszczone na stronie
https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-dla-studentow  

Kryterium merytorycznym  przyjęcia na kurs jest średnia ocen z ostatniego roku studiów, a nie kolejność zgłoszeń 

Grupy językowe będą liczyć 12 słuchaczy, którzy zostaną zrekrutowani z grupy kandydatów zarejestrowanych w systemie USOS; dla każdego z wymienionych powyżej języków zostanie uruchomiona jedna grupa 

Informacja otrzymana drogą mailową ze szkoły językowej o poziome zaawansowania stanowi podstawę do rejestracji do grupy o wskazanym w mailu poziomie. Rejestracja do grupy o innym poziomie zaawansowania będzie możliwa po przesłaniu na adres jezykibpdu@uj.edu.pl  zgody ze szkoły językowej na rejestrację do innej grupy. Po rozpoczęciu zajęć nie będzie możliwości przeniesienia się do innej grupy. 

Terminy rejestracji: od 23.07.2022 r. godz. 9.00 do 25.07.2022 r. godz. 23.59. Obowiązuje rejestracja żetonowa, podobnie jak przy lektoratach i wf. Każdy uprawniony student posiada żeton do rejestracji na kurs. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: jezykibpdu@uj.edu.pl tel. 12 664 44 23.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs komputerowy MS Office (Excel oraz Word i PowerPoint) podstawowy, realizowany zdalnie na platformie Teams.

Kurs trwa pięć dni. Zajęcia odbędą się w dniach 31 maja i 1, 2, 3, 6 czerwca 2022, w godz. 8:00-11:00. Rekrutację prowadzimy od 19 maja 2022 od godz. 10:00 do 20 maja 2022 do godz. 23:59 (chyba że miejsca zapełnią się wcześniej). Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminach rekrutacji wskazanych powyżej.

W dniach 14-23.05.2022 r. trwać będzie nabór na szkolenie z zakresu wykorzystania zaawansowanego oprogramowania hydrologicznego HEC-HMS oraz HEC-RAS. Szkolenie będzie odbywać się w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ. Szkolenie jest kierowane do studentek i studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich oraz studiów magisterskich Wydziału Geografii i Geologii.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w budynku Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Krakowie (ul. Gronostajowa 7) w dniach 4-8.07.2022 w godzinach 9:00-16:00 (dokładny plan zajęć zostanie podany w późniejszym terminie). Udział w szkoleniu NIE zwalnia Państwa z obowiązku uczestniczenia w zaplanowanych w tym czasie zajęciach. Szczegóły proszę uzgodnić z prowadzącymi kursy.

Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z poprzedniego roku. Pierwszeństwo w przyjęciu mają studentki i studenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w projekcie Doskonały Uniwersytet.

Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie w sposób kompletny:

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wzory formularzy są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet: https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-dla-studentow-wgig

Wypełnione dokumenty należy przynieść do pokoju 1.09 w budynku Instytutu Geologii UJ (ul. Gronostajowa 3a) do dnia 23.05.2022 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o złożenie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych. W razie wszelkich pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu mailowego: anna.bartos@uj.edu.pl.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs komputerowy MS Office (Excel oraz Word i PowerPoint) podstawowy, realizowany zdalnie na platformie Teams.

Kurs trwa pięć dni. Zajęcia odbędą się w dniach 20, 21, 22, 25 i 26 kwietnia 2022, w godz. 8:00-11:00. Rekrutację prowadzimy od 7 kwietnia 2022 od godz. 10:00 do 8 kwietnia 2022 do godz. 23:59 (chyba że miejsca zapełnią się wcześniej). Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminach rekrutacji wskazanych powyżej.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 11.04-17.10.2022 trwać będzie nabór na szkolenie w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ. Szkolenie jest kierowane do studentek i studentów studiów magisterskich i licencjackich Wydziału Geografii i Geologii, którym do ukończenia nauki pozostało nie więcej niż 4 semestry studiów.

Tytuł szkolenia:  Pozyskiwanie, przetwarzanie i modelowanie 3D chmur punktów pochodzących z naziemnego skanowania laserowego (TLS)

Cel: Teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z metodą naziemnego skaningu laserowego (TLS) stosowanego w celu pozyskiwania danych przestrzennych (chmury punktów) obiektów terenowych (np. stanowiska geologiczne, archeologiczne, pomniki przyrody, zabytki) w celu modelowania tych obiektów w wirtualnej przestrzeni 3D. Kurs zakończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym i uzyskaniem certyfikatu od firmy szkolącej – ProGea.

Rodzaj szkolenia: 80 godzin (45-minutowych) zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych w terenie.

Miejsce szkolenia: ProGea Consulting, Kraków, ul. Pachońskiego 9

Szkolenie odbędzie się w maju oraz czerwcu. Dokładny termin zostanie podany po zamknięciu rejestracji. Podstawowym kryterium przyjęcia na kurs jest kolejność zgłoszeń. Ponadto pierwszeństwo w przyjęciu mają studentki i studenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w projekcie Doskonały Uniwersytet. Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie w sposób kompletny:

 • formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu).

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wzory formularzy są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet: https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-dla-studentow-wgig. Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres studia.ing@uj.edu.pl do dnia 30.09.2022. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną poproszone o dostarczenie kompletu oryginalnych dokumentów osobiście w pok. 1.08 w budynku Instytutu Nauk Geologicznych, ul. Gronostajowa 3a, do p. Ewy Kwiatkowskiej.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs komputerowy MS Excel zaawansowany, realizowany zdalnie na platformie Teams.

Kurs trwa pięć dni. Zajęcia odbędą się w dniach 14, 15, 16, 21 i 22 marca 2022, w godz. 8:00-11:00. Rekrutację prowadzimy od 3 marca 2022 od godz. 10:00 do 4 marca 2022 do godz. 23:59 (chyba że miejsca zapełnią się wcześniej). Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminach rekrutacji wskazanych powyżej.

W dniach 14.02-06.03.2022 r. trwać będzie nabór na szkolenie przygotowujące do pilotowania statków bezzałogowych w zasięgu wzroku (UAV, tzw. dronów) i egzaminu NSTS-01. Szkolenie będzie odbywać się w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ. Szkolenie jest kierowane do studentek i studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich oraz studiów magisterskich Wydziału Geografii i Geologii.

W ramach kursu przeprowadzone zostanie także szkolenie fotogrametryczne, obejmujące podstawy w zakresie wykorzystania dronów do pomiarów geodezyjnych oraz opracowania wyników pomiarów w specjalistycznym oprogramowaniu.

Część teoretyczna szkolenia odbędzie się online w godzinach 8:30-16:30 w dniach 21-22.03.2022 r. Zakończy się ono egzaminem końcowym w formie online 25.03.2022 r. w godzinach 9:00-11:00. Ponadto zostanie ono uzupełnione o 2-godzinne szkolenie fotogrametryczne stacjonarnie (data i miejsce zostanie podane w terminie późniejszym). Natomiast zajęcia praktyczne z obsługi statków bezzałogowych w wymiarze 4h dla każdego kursanta odbędą się w dniach 28.03-2.04.2022 r. (godziny uzależnione są od warunków pogodowych i zostaną podane w późniejszym terminie). Udział w szkoleniu NIE zwalnia Państwa z obowiązku uczestniczenia w zaplanowanych w tym czasie zajęciach. Szczegóły proszę uzgodnić z prowadzącymi kursy.

Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z poprzedniego roku. Pierwszeństwo w przyjęciu mają studentki i studenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w projekcie Doskonały Uniwersytet.

Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie w sposób kompletny:

 • formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu).

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wzory formularzy są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet: https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-dla-studentow-wgig. Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres anna.bartos@uj.edu.pl. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone dostarczenie oryginałów dokumentów oraz o złożenie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych. W razie wszelkich pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu mailowego: anna.bartos@uj.edu.pl.

Od 12.02.2022 do 16.02.2022 trwać będzie rekrutacja na kursy semestru letniego 2021/22 objęte programem studiów i projektem.

Studenci III rok I stopień biologii:

 1. Ekologia zbiorowisk roślinnych WBNZ-688
 2. Fotografia przyrodnicza WBNZ-810
 3. Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej w naukach przyrodniczych WBNZ-974

Studenci II roku II stopień biologii:

 1. Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin WBNZ-731
 2. Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona WBNZ-003
 3. Mikrobiologia stosowana WBNZ-977
 4. Genetyka - praktyczne aspekty WBNZ-976

Wyniki rekrutacji będą ogłoszone 17.02.2022 r. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są pod poniższym linkiem: https://doskonaly.uj.edu.pl/zmodyfikowany-program-studiow-biologii

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż dnia 27.12.2021 r. o godz.9:00 rozpocznie się rejestracja/rekrutacja na warsztaty:

Metody wizualizacji danych medycznych przy wykorzystaniu technologii mieszanej rzeczywistości (Mixed Reality)

Warsztaty są przeznaczone dla:

- studentek/studentów  4 ostatnich semestrów studiów jednolitych magisterskich na Wydziale Lekarskim,

- studentek/studentów 4 ostatnich semestrów studiów jednolitych magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu.


Rejestracja potrwa od dnia 27.12.2021 r. o godz. 9:00 do 31.01.2022 r. godz. 23.59.  


Warsztaty odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, w formie:

a) zajęć praktycznych z goglami HoloLens 2

Lokalizacja zajęć praktycznych: Laboratorium Mieszanej Rzeczywistości UJCM, ul. Kopernika 7e, Kraków

Termin: dokładny termin zostanie ustalony wspólnie z uczestnikami warsztatów, po ustaleniu listy uczestników  

Linki do informacji o Laboratorium Mieszanej rzeczywistości UJ Collegium Medicum:  

https://customers.microsoft.com/en-us/story/1371150647215564364-jumc-higher-education-azure-pl-poland

https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/2810

https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/149051315

b) wizyty studyjnej

Lokalizacja wizyt studyjnych: Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii, ul. Jana Kilińskiego 68, Nowy Sącz

Termin: dokładny termin zostanie ustalony wspólnie z uczestnikami warsztatów, po ustaleniu listy uczestników   

Warsztaty będą prowadzone w formie stacjonarnej przy wykorzystaniu gogli mieszanej rzeczywistości (Microsoft HoloLens 2) oraz stacji komputerowych wraz z oprogramowaniem do wizualizacji danych medycznych.

Celem warsztatów jest podniesienie – w ramach projektu „Doskonały Uniwersytet zintegrowany program rozwoju UJ” kompetencji zawodowych studentek/studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ Collegium Medicum”, poprzez udział w specjalistycznych zajęciach praktycznych oraz wizytach studyjnych zapoznających z tematyką wizualizacji danych medycznych przy wykorzystaniu najnowszej technologii mieszanej rzeczywistości.

W ramach warsztatów zapewniamy:

 1. szkolenie specjalistyczne z metod wizualizacji danych medycznych z wykorzystaniem technologii mieszanej rzeczywistości w wymiarze 15 godzin w grupach max. dziesięcioosobowych;  
 2. dostęp do materiałów audiowizualnych z zakresu technik i metod wykorzystywania mieszanej rzeczywistości;
 3. uczestniczenie w wizycie studyjnej  w wymiarze 7 godzin u pracodawców stosujących obrazowe narzędzia wizualizacji danych medycznych, m.in. mieszaną rzeczywistość oraz techniki 3D w medycynie.

 

Osoby zakwalifikowane do programu uzyskają dostęp do najnowszej technologii (software i hardware).  

Warsztaty prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, posiadającą doświadczenie zarówno w diagnostyce medycznej, jak i w technologii mieszanej rzeczywistości wykorzystywanej w medycynie.  

Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen (ważona) z poprzedniego roku. Pierwszeństwo w przyjęciu mają studentki i studenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w projekcie Doskonały Uniwersytet.


Zgodnie z Regulaminem, warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie w sposób kompletny i przesłanie na wskazany adres mailowy:

- formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu); Załącznik nr 1- Formularz rekrutacyjny zad.4

- oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu); Załącznik nr 1a - Oświadczenie uczestnika projektu - klauzula informacyjna zad. 4


Skany powyższych wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres e-mail:

holo@cm-uj.krakow.pl lub na adres klaudia.proniewska@uj.edu.pl

do dnia 31.01.2022 r. godz. 23.59.  Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną poproszone o przesłanie drogą elektroniczną pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet: https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-i-wizyty-studyjne-dla-studentow-cm

 

Zgodnie z § 2 pkt. 5 Zarządzenia nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego studenci korzystający ze wsparcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej są zobowiązani przedstawić zaświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków regulaminowych wynikających z wybranej formy wsparcia.

Wzór dokumentu: Oświadczenie o spełnieniu wszystkich obowiązków regulaminowych

Wzór dokumentu w języku angielskim: Declaration of compliance with the obligation

Studenci korzystający z form wsparcia w ramach:

 • Zadania I (studenci kierunku biologa) proszeni są o złożenie podpisanego oświadczenia w sekretariacie odpowiedzialnym za organizację przedmiotu/kursu w celu weryfikacji i uzyskania podpisu Kierownika Projektu Doskonały Uniwersytet
 • Zadania II (studenci biorący udział w kursach językowych) proszeni są o przesłanie wypełnionego oświadczenia w formacie pdf na adres jezykibpdu@uj.edu.pl w celu weryfikacji i uzyskania podpisu Kierownika Projektu Doskonały Uniwersytet
 • Zadania III (studenci biorący udział w kursach podnoszących kompetencje zawodowe na Wydziale Geografii i Geologii) proszeni są o złożenie podpisanego oświadczenia w sekretariacie odpowiedzialnym za organizację kursu w celu weryfikacji i uzyskania podpisu Kierownika Projektu Doskonały Uniwersytet
 • Zadania IV proszeni są o przesłanie wypełnionego oświadczenia w formacie pdf na adres bpdu@uj.edu.pl w celu weryfikacji i uzyskania podpisu Kierownika Projektu Doskonały Uniwersytet

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ informuje, że  od 22 listopada 2021 od godz. 8.00 do 5 grudnia 2021 do godz. 24.00 trwa  nabór na kurs z zakresu zaawansowanych systemów GIS dla studentek i studentów Wydziału Geografii i Geologii ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych. Szkolenie odbędzie się w dniach 14-18.02.2022 oraz 21.02.2022 (łącznie 6 dni). Kurs  obejmować będzie obsługę geobazy plikowej i profesjonalnej (enterprise) w ArcGIS PRO (2 dni), tworzenie skryptów w programie Python (2 dni) oraz udostępnianie zasobów z zastosowaniem ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise i ArcGIS Online  (2 dni). Kurs zostanie zakończony certyfikatem Esri. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną szkolenie prowadzone będzie od początku do końca w formie zdalnej.

Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet:

https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-dla-studentow-wgig

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs komputerowy MS Excel zaawansowany, realizowany zdalnie na platformie Teams.

Kurs trwa pięć dni. Zajęcia odbędą się w dniach 1, 2, 6, 7 i 8 grudnia 2021, w godz. 8:00-11:00. Rekrutację prowadzimy 23 listopada 2021 w godz. 10:00-23:59 (chyba że miejsca zapełnią się wcześniej). Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminach rekrutacji wskazanych powyżej.

W dniach 15-21.11.2021 r. trwać będzie nabór na szkolenie z zakresu wykorzystania zaawansowanego oprogramowania hydrologicznego HEC-HMS oraz HEC-RAS. Szkolenie będzie odbywać się w ramach Projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ. Szkolenie jest kierowane do studentek i studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich oraz studiów magisterskich Wydziału Geografii i Geologii.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w budynki Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Krakowie (ul. Gronostajowa 7) w dniach 4-5.12.2021 (sobota i niedziela) w godzinach 9:00-16:00 oraz 10-12.12.2021 (piątek, sobota, niedziela) w godzinach 9:00 – 15:00. Udział w szkoleniu NIE zwalnia Państwa z obowiązku uczestniczenia w zaplanowanych w tym czasie zajęciach. Szczegóły proszę uzgodnić z prowadzącymi kursy.

Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z poprzedniego roku. Pierwszeństwo w przyjęciu mają studentki i studenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w projekcie Doskonały Uniwersytet.

Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie w sposób kompletny: - formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu);

- oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu);

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wzory formularzy są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet: https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-dla-studentow-wgig

Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres: anna.bartos@uj.edu.pl do dnia 21.11.2021 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone dostarczenie oryginałów dokumentów oraz o złożenie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu mailowego anna.bartos@uj.edu.pl.

Szanowni Państwo!

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza studentki i studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych, którzy rozwiązali testy pozycjonujące on-line i posiadają żeton do kursów językowych DU, do rekrutacji na bezpłatne kursy językowe realizowane w ramach zadania nr 2 "Podnoszenie kompetencji językowych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego".

Oferujemy 60 godzin nauki i dwie godziny konsultacji indywidualnych dla każdego słuchacza. Zajęcia będą się odbywać zdalnie – przez cały okres trwania kursu – w następujących terminach:

Język niemiecki:

 • Poziom A1 - czwartek 10.00-13.00
 • Poziom A2 - wtorek i czwartek 16-17.30
 • Poziom B1 - środa 10.30-13.30

Język włoski:

 • Poziom A1 - poniedziałek i środa 11.00-12.30 

Język hiszpański:

 • Poziom A1  
 • Grupa 1 -  poniedziałek 13.00-16.00  
 • Grupa 2 -  wtorek 16.00-19.00
 • Poziom A2 - czwartek 13.30-16.30

Język francuski:

 • Poziom A1:  
 • Grupa 1 - poniedziałek i czwartek 11:30-13.00
 • Grupa 2 - poniedziałek i czwartek 13:15-14:45

Język rosyjski:

 • Poziom A1 -  poniedziałek i środa  14.30-16.00

Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum. Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest przystąpienie przez Kandydata do elektronicznej rejestracji na wybrany kurs (poprzez system USOS – rejestracja  żetonowa) oraz wypełnienie w sposób kompletny:

 
Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres jezykibpdu@uj.edu.pl do dnia 21.10.2021. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną poproszone o przesłanie drogą elektroniczną pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.
 
Szczegółowe zasady uczestnictwa w kursach językowych są zamieszczone na stronie
https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-dla-studentow. Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z ostatniego roku studiów, a nie kolejność zgłoszeń. Grupy językowe będą liczyć 12 słuchaczy, którzy zostaną zrekrutowani z grupy kandydatów zarejestrowanych w systemie USOS. Informacja otrzymana drogą mailową ze szkoły językowej o poziome zaawansowania stanowi podstawę do rejestracji do grupy o wskazanym w mailu poziomie. Rejestracja do grupy o innym poziomie zaawansowania będzie możliwa po przesłaniu na adres jezykibpdu@uj.edu.pl zgody ze szkoły językowej Poliglota na rejestrację do innej grupy. Po rozpoczęciu zajęć nie będzie możliwości przeniesienia się do innej grupy.

Terminy rejestracji: od 19.10.2021 godz. 9.00 do 20.10.2021 godz. 23.59. Obowiązuje rejestracja żetonowa, podobnie jak przy lektoratach i wf. Każdy uprawniony student posiada żeton do rejestracji na kurs.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: jezykibpdu@uj.edu.pl, tel. 12 664 44 21.

 

UWAGA! Jeżeli jesteś studentem:

 • dwóch ostatnich lat stacjonarnych studiów pierwszego stopnia,
 • dwóch ostatnich lat jednolitych studiów stacjonarnych,
 • stacjonarnych studiów drugiego stopnia,

to ta wiadomość jest dla Ciebie.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych do udziału w bezpłatnych kursach językowych:  

 • języka hiszpańskiego,
 • języka niemieckiego,
 • języka włoskiego,
 • języka francuskiego,
 • języka rosyjskiego,

realizowanych w ramach zadania „Podnoszenie kompetencji językowych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2021 r. Oferujemy 60 godzin nauki i dwie godziny konsultacji indywidualnych dla każdego słuchacza. Zajęcia będą się odbywać zdalnie – przez cały okres trwania kursu – w następujących terminach:

Język niemiecki:

 • Poziom A1 - czwartek 10:00-11:30
 • Poziom A2 - wtorek i czwartek 16:00-17:30
 • Poziom B1 - środa 10:30-13:30

Język włoski:

 • Poziom A1 - poniedziałek i środa 11:00-12:30

Język hiszpański:

 • Poziom A1, grupa 1 - poniedziałek 13:00-16:00
 • Poziom A1, grupa 2 - wtorek 16:00-19:00
 • Poziom A2 - czwartek 13:30-16:30

Język francuski:

 • Poziom A1, grupa 1 - poniedziałek i czwartek 11:30-13:00
 • Poziom A1, grupa 2 - poniedziałek i czwartek 13:15-14:45

Język rosyjski:

 • Poziom A1 - poniedziałek i środa 14:30-16:00

Wszystkich chętnych do udziału w kursach zapraszamy do wypełnienia do dnia 13.10.2021 do godziny 23:59 OBOWIĄZKOWEGO testu on-line z wybranego języka. Prosimy nie korzystać z dodatkowych pomocy, a w razie nieznajomości odpowiedzi na pytanie PROSIMY NIE ZAZNACZAĆ PRZYPADKOWEJ ODPOWIEDZI. Przed przystąpieniem do wypełniania testu prosimy o podanie w formularzu imienia i nazwiska, prawidłowego adresu e-mail oraz o wpisanie w rubryce „informacje dodatkowe” liter „UJ”. Na wskazany przez Państwa w formularzu adres e-mail zostanie wysłana informacja o poziomie znajomości języka. Osoby, które już wypełniły test podczas rekrutacji w semestrze letnim 2021 r. (luty, marzec, lipiec), nie powinny wypełniać go powtórnie. Informujemy, że osoby, które nie wypełnią testu w podanym terminie (i nie wypełniły go wcześniej) lub podadzą nieprawidłowy adres e-mail, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Wypełnienie testu poziomującego nie oznacza zakwalifikowania na kurs. Jest to jeden z etapów rekrutacji. O terminie rozpoczęcia rekrutacji poprzez system USOS poinformujemy Państwa osobnym mailem na adres podany przez Państwa w formularzu z testem poziomującym.

Więcej informacji na temat projektu i realizowanych przez nas zadań znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/zadania.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs języka angielskiego, realizowany zdalnie na platformie Teams. Uruchamiamy grupę na poziomie C1. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i środy, od dnia 27.10.2021, w godz. 9:00-10:30.

Rekrutacja odbędzie się w dniu 20.10.2021 od godz. 10:00 do 23:59 (chyba że miejsca zapełnią się wcześniej). Prosimy o wypełnienie wówczas formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie). Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet.

Zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji.

W dniach 12-22.10.2021 trwać będzie nabór na szkolenie przygotowujące do pilotowania statków bezzałogowych w zasięgu wzroku (UAV, tzw. dronów) i egzaminu NSTS-01. Szkolenie będzie odbywać się w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ. Szkolenie jest kierowane do studentek i studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich oraz studiów magisterskich Wydziału Geografii i Geologii.

W ramach kursu przeprowadzone zostanie także szkolenie fotogrametryczne, obejmujące podstawy w zakresie wykorzystania dronów do pomiarów geodezyjnych oraz opracowania wyników pomiarów w specjalistycznym oprogramowaniu.

Część teoretyczna szkolenia odbędzie się online w godzinach 8:30-16:30 w dniach 8-9.11.2021. Zakończy się ono egzaminem końcowym w formie online 10.11.2021 w godzinach 9:00-11:00. Ponadto zostanie ono uzupełnione o 2-godzinne szkolenie fotogrametryczne stacjonarnie w dniu 19.11.2021 (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym). Natomiast zajęcia praktyczne z obsługi statków bezzałogowych w wymiarze 4h dla każdego kursanta odbędą się w dniach 15-18.11.2021 (godziny uzależnione są od warunków pogodowych i zostaną podane w późniejszym terminie). Udział w szkoleniu NIE zwalnia Państwa z obowiązku uczestniczenia w zaplanowanych w tym czasie zajęciach. Szczegóły proszę uzgodnić z prowadzącymi kursy.

Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z poprzedniego roku. Pierwszeństwo w przyjęciu mają studentki i studenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w projekcie Doskonały Uniwersytet.

Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie w sposób kompletny:

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wzory formularzy są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet: https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-dla-studentow-wgig. Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres anna.bartos@uj.edu.pl do dnia 22.10.2021. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną poproszone o dostarczenie kompletu oryginalnych dokumentów.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach od 11.10.2021 do 5.11.2021 trwać będzie nabór na szkolenie w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ. Szkolenie jest kierowane do studentek i studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich oraz studiów magisterskich Wydziału Geografii i Geologii.

Tytuł szkolenia:  Pozyskiwanie, przetwarzanie i modelowanie 3D chmur punktów pochodzących z naziemnego skanowania laserowego (TLS)

Cel: Teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z metodą naziemnego skaningu laserowego (TLS) stosowanego w celu pozyskiwania danych przestrzennych (chmury punktów) obiektów terenowych (np. stanowiska geologiczne, archeologiczne, pomniki przyrody, zabytki) w celu modelowania tych obiektów w wirtualnej przestrzeni 3D. Kurs zakończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym i uzyskaniem certyfikatu od firmy szkolącej - ProGea 4D.

Rodzaj szkolenia: 80 godzin (45 minutowe) zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych w terenie.

Miejsce szkolenia: ProGea Consulting, Kraków, ul. Henryka Pachońskiego 9

Szkolenie odbędzie się w październiku oraz listopadzie. Dokładny termin zostanie podany po zamknięciu rejestracji.    

Podstawowym kryterium przyjęcia na kurs jest kolejność zgłoszeń. Ponadto pierwszeństwo w przyjęciu mają studentki i studenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w projekcie Doskonały Uniwersytet. Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie w sposób kompletny:

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wzory formularzy są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet: https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-dla-studentow-wgig. Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres studia.ing@uj.edu.pl do dnia 22.10.2021. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną poproszone o dostarczenie kompletu oryginalnych dokumentów osobiście w pok. 1.08 w budynku Instytutu Nauk Geologicznych, ul. Gronostajowa 3a do p. Ewy Kwiatkowskiej.

 

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs komputerowy MS Excel zaawansowany, realizowany zdalnie na platformie Teams.

Kurs trwa pięć dni. Zajęcia odbędą się w dniach 19, 20, 21, 25 i 26 października 2021, w godz. 8:00-11:00. Rekrutację prowadzimy 8 października 2021 w godz. 10:00-23:59 (chyba że miejsca zapełnią się wcześniej). Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminach rekrutacji wskazanych powyżej.

W semestrze zimowym 2021/22 oferujemy Państwu następujące dwa kursy objęte programem studiów i projektem dedykowane studentom II roku II stopnia kierunku biologia:

 1. Praktyczne zastosowania komórek macierzystych WBNZ-986
 2. Mikroskopia praktyczna i obrazowanie w biologii WBNZ-998

Zapisy będą możliwe przez USOSweb od 21.09.2021 do 27.09.2021, a warunkiem uczestnictwa w tych kursach jest wypełnienie i dostarczenie formularzy do sekretariatu. Wyniki rekrutacji będą ogłoszone 28.09.2021.

O przyjęciu na kurs decydują kryteria zawarte w Regulaminie, a nie kolejność zgłoszeń. Rejestracja elektroniczna nie jest jednoznaczna z dostaniem się na kurs, gdyż w ramach projektu przyjęci na kurs zostaną w pierwszej kolejności uczestnicy z grupy docelowej (informacje w Regulaminie). Regulamin i formularze dostępne są na stronie projektu: https://doskonaly.uj.edu.pl/zmodyfikowany-program-studiow-biologii. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Sekretariacie INoŚ ul. Gronostajowa 7, pokój 2.0.10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00.

WAŻNE! Ze względu na to, że rekrutacja odbywa się na kurs a nie do grup, muszą się Państwo liczyć z sytuacją przenoszenia uczestników kursu pomiędzy grupami w trybie administracyjnym.

W ostatnich dniach czerwca odbyły się pierwsze warsztaty z wykorzystaniem okularów HoloLens.

Więcej informacji: https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/2753

UWAGA! 

Jeżeli jesteś studentem:  

 • dwóch ostatnich lat stacjonarnych studiów pierwszego stopnia  
 • dwóch ostatnich lat jednolitych studiów stacjonarnych  
 • stacjonarnych studiów drugiego stopnia  

to ta wiadomość jest dla Ciebie. 

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych do udziału w bezpłatnych kursach językowych:  

Języka hiszpańskiego   
Języka niemieckiego  
Języka francuskiego
realizowanych w ramach zadania "Podnoszenie kompetencji językowych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

 

Zajęcia rozpoczną się w lipcu 2021 r.  

Oferujemy 60 godzin nauki i dwie godziny konsultacji indywidualnych dla każdego słuchacza. Zajęcia będą się odbywać zdalnie – przez cały okres trwania kursu – w następujących terminach: 

Język francuski:

poniedziałek i czwartek godz. 9.15-10.45  grupa A1

poniedziałek i czwartek godz. 11.00-12.30  grupa A1

Język hiszpański:

wtorek 16.00-19.00 grupa A1

środa 16.00-19.00 grupa A2

Język niemiecki:

środa 10.00-13.00 grupa A1

środa 16.00-19.00 grupa A2

 

Wszystkich chętnych do udziału w kursach zapraszamy do wypełnienia do dnia 12.07.2021 do godziny 23.59 OBOWIĄZKOWEGO testu on-line z wybranego języka.  Prosimy nie korzystać z dodatkowych pomocy, a w razie nieznania odpowiedzi na pytanie PROSIMY NIE ZAZNACZAĆ PRZYPADKOWEJ ODPOWIEDZI.

Przed przystąpieniem do wypełniania testu prosimy o podanie w formularzu imienia i nazwiska, prawidłowego adresu e-mail oraz o wpisanie w rubryce „informacje dodatkowe” liter „UJ”. Na wskazany przez Państwa w formularzu adres e-mail zostanie wysłana informacja o poziomie znajomości języka.  

Osoby, które już wypełniły test podczas rekrutacji w marcu i kwietniu nie muszą wypełniać go powtórnie.

Informujemy, że osoby, które nie wypełnią testu, wypełnią po podanym terminie lub podadzą nieprawidłowy adres e-mail nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. 

Wypełnienie testu poziomującego nie oznacza zakwalifikowania na kurs. Jest to jeden z etapów rekrutacji.

Test z języka hiszpańskiego: http://www.poliglota.pl/test_es/  

Test z języka niemieckiego: http://www.poliglota.pl/test_de/  

Test z języka francuskiego: http://www.poliglota.pl/test_fr/

 

Więcej informacji na temat projektu i realizowanych przez nas zadań znajduje się na stronie internetowej pod adresem:   

https://doskonaly.uj.edu.pl/zadania 

Zgodnie z § 2 pkt. 5 Zarządzenia nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego studenci korzystający ze wsparcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej są zobowiązani przedstawić zaświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków regulaminowych wynikających z wybranej formy wsparcia.

Wzór dokumentu: Oświadczenie o spełnieniu wszystkich obowiązków regulaminowych

Studenci korzystający z form wsparcia w ramach:

 • Zadania I (studenci kierunku biologa) proszeni są o złożenie podpisanego oświadczenia w sekretariacie odpowiedzialnym za organizację przedmiotu/kursu w celu weryfikacji i uzyskania podpisu Kierownika Projektu Doskonały Uniwersytet
 • Zadania II (studenci biorący udział w kursach językowych) proszeni są o przesłanie wypełnionego oświadczenia w formacie pdf na adres jezykibpdu@uj.edu.pl w celu weryfikacji i uzyskania podpisu Kierownika Projektu Doskonały Uniwersytet
 • Zadania III (studenci biorący udział w kursach podnoszących kompetencje zawodowe na Wydziale Geografii i Geologii) proszeni są o złożenie podpisanego oświadczenia w sekretariacie odpowiedzialnym za organizację kursu w celu weryfikacji i uzyskania podpisu Kierownika Projektu Doskonały Uniwersytet
 • Zadania IV proszeni są o przesłanie wypełnionego oświadczenia w formacie pdf na adres bpdu@uj.edu.pl w celu weryfikacji i uzyskania podpisu Kierownika Projektu Doskonały Uniwersytet

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ informuje, że w dniach 26.05.2021 r. o godz. 9:00 - 06.06.2021 godz.23.59 trwa rejestracja na warsztaty:

Metody wizualizacji danych medycznych przy wykorzystaniu technologii mieszanej rzeczywistość

(Mixed Reality)

Warsztaty są przeznaczone dla:

 • studentek/studentów 4 ostatnich semestrów studiów jednolitych magisterskich na Wydziale Lekarskim,
 • studentek/studentów 4 ostatnich semestrów studiów jednolitych magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Warsztaty odbędą w się na przełomie czerwca i lipca (terminy warsztatów: 24.06, 25.06, 1.07, 2.07, 8.07, 9.07), (wizyty studyjne u pracodawców zostaną ustalone w późniejszym terminie w terminie między 24.06 a 9.07) i będą prowadzone będą w formie stacjonarnej przy wykorzystaniu gogli mieszanej rzeczywistości (Microsoft Hololens 2) oraz stacji komputerowych.

Celem warsztatów jest podniesienie– w ramach projektu „Doskonały Uniwersytet zintegrowany program rozwoju UJ” kompetencji zawodowych studentek/studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ Collegium Medicum”, poprzez udział w specjalistycznych zajęciach oraz wizytach studyjnych zapoznających z tematyką wizualizacji danych medycznych przy wykorzystaniu najnowszej technologii mieszanej rzeczywistości.

W ramach warsztatów uczestnicy mają zapewnione:

 1. szkolenie specjalistyczne z metod wizualizacji danych medycznych z wykorzystaniem technologii mieszanej rzeczywistości w wymiarze 15 godzin w grupach dziesięcioosobowych;  
 2. dostęp do materiałów audiowizualnych z zakresu technik i metod wykorzystywania mieszanej rzeczywistości;
 3. uczestniczenie w wizytach studyjnych u pracodawców stosujących obrazowe narzędzia wizualizacji danych medycznych, m.in. mieszaną rzeczywistość oraz techniki 3D w medycynie.

Osoby zakwalifikowane do programu uzyskają dostęp do najnowszej technologii (software i hardware).  

Warsztaty prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, posiadającą doświadczenie zarówno w diagnostyce medycznej, jak i w technologii mieszanej rzeczywistości wykorzystywanej w medycynie.  

Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen (ważona) z poprzedniego roku. Pierwszeństwo w przyjęciu mają studentki i studenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w projekcie Doskonały Uniwersytet.

Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie w sposób kompletny i przesłanie na wskazany adres mailowy:

- formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu); Załącznik nr 1- Formularz rekrutacyjny zad.4

- oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu); Załącznik nr 1a - Oświadczenie uczestnika projektu - klauzula informacyjna zad. 4

Skany powyższych wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres:  

holo@cm-uj.krakow.pl do dnia 06.06.2021 r. godz. 23.59. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną poproszone o przesłanie drogą elektroniczną pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet: https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-i-wizyty-studyjne-dla-studentow-cm

Link do laboratorium mieszanej rzeczywistości UJCM:  

Wersja polska:  

https://customers.microsoft.com/en-us/story/1371150647215564364-jumc-higher-education-azure-pl-poland

Wersja angielska:  

https://customers.microsoft.com/en-us/story/1360706959301045044-jumc-higher-education-azure-en-poland

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ informuje, że  od 17 maja 2021 od godz. 8.00 do 6 czerwca 2021 do godz. 24.00 trwa  nabór na kurs z zakresu zaawansowanych systemów GIS dla studentek i studentów Wydziału Geografii i Geologii ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych. Szkolenie odbędzie się w dniach 30.06-01.07.2021 oraz 05-08.07.2021 (łącznie 6 dni) w godzinach 9.00-16.00. Kurs  obejmować będzie obsługę geobazy plikowej i profesjonalnej (enterprise) w ArcGIS PRO (2 dni), tworzenie skryptów w programie Python (2 dni) oraz udostępnianie zasobów z zastosowaniem ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise i ArcGIS Online  (2 dni). Kurs zostanie zakończony certyfikatem Esri. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną szkolenie prowadzone będzie od początku do końca w formie zdalnej.

Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen  z poprzedniego roku. Pierwszeństwo w przyjęciu mają studentki i studenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w projekcie Doskonały Uniwersytet.

Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie w sposób kompletny:

Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet:
https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-dla-studentow-wgig

Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres: anna.bartos@uj.edu.pl do dnia 06.06.2021 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną poproszone o przesłanie drogą elektroniczną pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs komputerowy MS Excel zaawansowany, realizowany zdalnie na platformie Teams.

Kurs trwa pięć dni. Zajęcia odbędą się w dniach 21, 24, 25, 27, 28 maja 2021, w godz. 8:00-11:00. Rekrutację prowadzimy od 12 maja 2021 godz. 10:00 do 17 maja 2021 godz. 23:59 (chyba że miejsca zapełnią się wcześniej). Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminach rekrutacji wskazanych powyżej.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs języka angielskiego, realizowany zdalnie na platformie Teams. Planujemy uruchomienie dwóch grup, jednej na poziomie A2 i jednej B1. Zajęcia odbywać się będą we wtorki i piątki od dnia 27.04.2021, grupa A2 w godz. 8:30-10:00, grupa B1 w godz. 10:45-12:15.

Wszystkich chętnych do udziału w kursie zapraszamy do wypełnienia do dnia 15.04.2021 testu on-line, który pozwoli określić poziom grupy, do jakiej należy się zapisać (osoby, które ów test już wypełniały, mogą ten krok pominąć). Test znajduje się pod adresem http://www.poliglota.pl/test_en/. Przed przystąpieniem do wypełniania testu prosimy o podanie w formularzu prawidłowego adresu mailowego oraz o wpisanie w rubryce Informacje dodatkowe liter „UJ”. Na wskazany przez Państwa w formularzu mail zostanie wysłana informacja zwrotna o poziomie znajomości języka.

Właściwa rekrutacja, już do konkretnych grup, odbędzie się w dniu 20.04.2021 od godz. 10:00 do 23:59 (chyba że miejsca zapełnią się wcześniej). Prosimy o wypełnienie wówczas formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie). Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet.

Zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ informuje, że  26 marca 2021 od godz. 8.00 rozpocznie się kolejny nabór na kursy językowe dla studentek i studentów  ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych, którzy rozwiązali testy pozycjonujące on-line i posiadają żeton do kursów językowych DU. 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w kursach językowych są zamieszczone na stronie https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-dla-studentow

 

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ informuje, że  26 lutego 2021 od godz. 8.00 rozpocznie się kolejny nabór na kursy językowe dla studentek i studentów  ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych, którzy rozwiązali testy pozycjonujące on-line i posiadają żeton do kursów językowych DU. 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w kursach językowych są zamieszczone na stronie
https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-dla-studentow

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatne kursy komputerowe MS Office podstawowy (Word, Excel, PowerPoint) oraz MS Excel zaawansowany, realizowane zdalnie na platformie Teams.

Kursy trwają po pięć dni. Zajęcia będą w dniach 3, 4, 5, 8, 9 marca 2021 (Office podstawowy) oraz 18, 19, 22, 23, 24 marca 2021 (Excel zaawansowany), w obydwu przypadkach w godz. 8:00-11:00. Rekrutację prowadzimy 24 lutego 2020 w godz. 10:00-23:59 (Office podstawowy) oraz 10 marca 2021 w godz. 10:00-23:59 (Excel zaawansowany). Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminach rekrutacji wskazanych powyżej.

W semestrze letnim 2020/21 zostaną uruchomione następujące kursy:
I stopień biologia:

 1. Ekologia zbiorowisk roślinnych WBNZ-688
 2. Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych  WBNZ-372
 3. Absolwent na rynku pracy WBNZ-887
 4. Fotografia przyrodnicza WBNZ-810
 5. Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych WBNZ-974

II stopień biologia:

 1. Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin WBNZ-731
 2. Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona WBNZ-900
 3. Genetyka - praktyczne aspekty WBNZ-976
 4. Mikrobiologia stosowana WBNZ-977

Terminy elektronicznej rejestracji na kursy: od 13.02 do 17.02.2021 r. Obowiązuje rekrutacja poprzez system USOS web. Szczegóły na stronie projektu: https://doskonaly.uj.edu.pl/zmodyfikowany-program-studiow-biologii

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs komputerowy MS Excel zaawansowany, realizowany zdalnie na platformie Teams.

Kurs trwa pięć dni. Zajęcia odbędą się w dniach 11, 12, 15, 16 i 17 lutego 2021, w godz. 8:00-11:00. Rekrutację prowadzimy 3 lutego 2021 od godz. 10:00 do 23:59 (chyba że miejsca zapełnią się wcześniej). Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminach rekrutacji wskazanych powyżej.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs języka angielskiego, realizowany zdalnie na platformie Teams.

Wszystkich chętnych do udziału w kursie zapraszamy do wypełnienia do dnia 3.02.2021 testu on-line, który pozwoli określić poziom grupy, do jakiej należy się zapisać. Planujemy uruchomienie dwóch grup o poziomach dostosowanych do wyniku testu. Zajęcia odbywać się będą w środy i piątki przed południem, od dnia 17.02.2021.

Test znajduje się pod adresem http://www.poliglota.pl/test_en/. Przed przystąpieniem do wypełniania testu prosimy o podanie w formularzu prawidłowego adresu mailowego oraz o wpisanie w rubryce Informacje dodatkowe liter „UJ”. Na wskazany przez Państwa w formularzu mail zostanie wysłana informacja zwrotna o poziomie znajomości języka.

Właściwa rekrutacja, już do konkretnych grup, odbędzie się w dniu 10.02.2021 od godz. 10:00 do 23:59 (chyba że miejsca zapełnią się wcześniej). Prosimy o wypełnienie wówczas formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie). Formularz będzie dostępny tylko w podanym terminie. Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zaznaczenie pola, dotyczącego wcześniejszego udziału w kursach w ramach projektu Doskonały Uniwersytet.

Zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony po opracowaniu wyników testów i ustaleniu poziomów grup.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatne kursy komputerowe MS Excel zaawansowany oraz MS Office podstawowy (Word, Excel, PowerPoint), realizowane zdalnie na platformie Teams.

Kursy trwają po pięć dni. Zajęcia będą w dniach 7, 8, 11, 12, 13 stycznia 2021 (MS Excel zaawansowany) oraz 20, 21, 22, 25, 26 stycznia 2021 (MS Office), w obydwu przypadkach w godz. 8:00-11:00. Rekrutację prowadzimy 29 grudnia 2020 w godz. 10:00-23:59 (MS Excel zaawansowany) oraz 8 stycznia 2021 w godz. 10:00-23:59 (MS Office). Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminach rekrutacji wskazanych powyżej.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatne kursy komputerowe MS Excel zaawansowany oraz MS Office podstawowy (Word, Excel, PowerPoint), realizowane zdalnie na platformie Teams.

Zajęcia będą w dniach 3, 4, 7, 8 i 9 grudnia 2020 (MS Excel zaawansowany) oraz 10, 11, 14, 15 i 16 grudnia 2020 (MS Office), w obydwu przypadkach w godz. 8:00-11:00. Rekrutację prowadzimy od 18 listopada 2020 godz. 10:00 do 20 listopada 2020 godz. 23:59 (MS Excel zaawansowany) oraz od 25 listopada 2020 godz. 10:00 do 27 listopada 2020 godz. 23:59 (MS Office). Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie) w terminach rekrutacji wskazanych powyżej.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w roku 2020/2021 będziemy prowadzili — podobnie jak dotychczas — następujące kursy:

 • kursy języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, przeznaczone dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia,
 • kursy języka angielskiego dla pracowników administracji,
 • kursy komputerowe (Office, zaawansowany Excel i zaawansowany Word) dla pracowników administracji.

Nabór rozpocznie się na przełomie października i listopada. O szczegółach powiadomimy Państwa mailowo oraz na stronie.

W związku z decyzją władz Uczelni o zawieszeniu zajęć stacjonarnych od dnia 11.03.2020 informujemy, że kursy językowe w projekcie Doskonały Uniwersytet są albo zawieszone, albo prowadzone w formie zdalnej, jeżeli grupa uzgodni taką formę ze swoim lektorem.

Przedłużenie rekrutacji na kurs języka niemieckiego poziom A2 dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych.

Biuro Projektu „Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ” informuje, że przedłuża rekrutację uzupełniającą na kurs języka niemieckiego na poziomie A2 (zajęcia będą się odbywać w czwartki w  godz. 13:00-16:00,  przy ul. Długiej 88 w Krakowie).

Kurs adresowany jest do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych), którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry nauki.

Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest przystąpienie przez Kandydata do elektronicznej rejestracji na wybrany kurs (poprzez system USOS) oraz wypełnienie:

- całego formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu); Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

- oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu); Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji

Wypełnione dokumenty należy przesłać drogą mailową na adres: jezykibpdu@uj.edu.pl do dnia 20.02.2020 r.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w kursach językowych są zamieszczone na stronie:

https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-dla-studentow

Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z ostatniego roku studiów, a nie kolejność zgłoszeń (grupy językowe będą liczyć po 10 słuchaczy). Kandydat otrzymuje liczbę punktów równą średniej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rekrutacji osoby będącej na I roku studiów drugiego stopnia brana jest pod uwagę średnia ocen z ukończonych studiów będących podstawą przyjęcia na studia. 

Przedłużenie terminu  rekrutacji na kursy językowe dla studentów.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ informuje, że przedłuża rekrutację na następujące kursy językowe dla studentów. 

1Język francuski poziom A1 (poniedziałek godz. 13:00-14:30 ul. Łojasiewicza 6 sala  0008, środa godz. 10:30 -12:00 ul.Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków, sala  0025)

2Język niemiecki poziom A1 (poniedziałek godz. 12:00-15:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków)

3Język niemiecki poziom A2 (czwartek godz. 13:00-16:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków)

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie kursem języka hiszpańskiego na poziomie A1, otwieramy nabór do kolejnej grupy na tym poziomie zaawansowania:

 Język hiszpański poziom A1 (środa godz. 9:00-12:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków)

Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych), którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry nauki.


Terminy rejestracji: od 11.02.2020 r. godz. 8:00 do 16.02.2020 r. godz. 23:59.

Obowiązuje rejestracja żetonowa. Każdy uprawniony student otrzyma żeton do rejestracji na kurs.

Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych oraz 2 godziny konsultacji indywidualnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zostaną przesłane do studentów drogą mailową

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ informuje, że już 28 stycznia 2020 rozpocznie się kolejny nabór na kursy językowe dla studentów. W obecnej rekrutacji proponujemy kursy z języka francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego  na następujących poziomach i w następujących lokalizacjach:

1. Język francuski poziom A1  poniedziałek godz. 13:00-14:30, ul. Łojasiewicza 6 sala  0008, środa godz. 10:30 -12:00 ul. Łojasiewicza 6  (sala do potwierdzenia, prawdopodobnie 0025)

2. Język niemiecki poziom A1 poniedziałek godz. 12:00-15:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków

3. Język niemiecki poziom A2 czwartek godz. 13:00-16:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków

4. Język hiszpański poziom A1 poniedziałek godz. 13:00-16:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków

5. Język hiszpański poziom A2 środa godz. 9:00-12:00, ul. Długa 88, 31-147 Kraków

 

Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych), którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry nauki.


Terminy rejestracji: od 28.01.2020 r. godz. 8:00 do 5.02.2020 r. godz. 23:59. Obowiązuje rejestracja żetonowa. Każdy uprawniony student otrzyma żeton do rejestracji na kurs. Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych oraz 2 godziny konsultacji indywidualnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zostaną przesłane do studentów drogą mailową.

W semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 będą uruchomione kolejne zmodyfikowane kursy:

dla studentów studiów I stopnia:

 1. Absolwent na rynku pracy WBNZ-887
 2. Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych  WBNZ-372
 3. Ekologia zbiorowisk roślinnych WBNZ-688
 4. Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych WBNZ-974
 5. Fotografia przyrodnicza WBNZ-810

dla studentów I roku studiów  II stopnia:

 1. Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin WBNZ-731
 2. Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona WBNZ-900
 3. Mikrobiologia stosowana WBNZ-977
 4. Genetyka - praktyczne aspekty WBNZ-976

 

Terminy elektronicznej rejestracji na kursy : od 13.02.2020 r. do 18.02.2020 r.

Obowiązuje rekrutacja poprzez system USOS web.

Ogłoszenie list osób przyjętych na kursy: 19.02.2020 r.

Regulamin i dokumenty uczestnictwa dostępne na stronie: https://doskonaly.uj.edu.pl/zmodyfikowany-program-studiow-biologii

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych do udziału w bezpłatnych kursach języków obcych realizowanych w ramach zadania nr 2: ”Podnoszenie kompetencji językowych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego". W styczniu 2020 r. rozpoczynamy rekrutację na kurs języka:

 • niemieckiego
 • hiszpańskiego
 • francuskiego

Zajęcia będą się odbywać w następujących terminach i lokalizacjach:
-język francuski: poniedziałki godz. 13.00-14.30 oraz środy godz. 10.30-12.00; ul. Łojasiewicza 6

-język niemiecki: poniedziałek godz. 12.00-15.00 ( grupa I), czwartek godz. 13.00-16.00 ( grupa II)

-język hiszpański: poniedziałek godz. 13.00-16.00 ( grupa I), środa godz. 9.00-12.00 (grupa II), Aleja Kijowska 14

Terminy rejestracji: już wkrótce

Obowiązuje rejestracja żetonowa. Każdy uprawniony student otrzyma żeton do rejestracji na kurs.
Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs języka angielskiego.

 

Uruchamiamy dwie grupy o poziomach A1 i A2. Zajęcia odbywać się będą w okresie 10.01.2020—28.02.2020, dwa razy w tygodniu, w godzinach porannych w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. Łojasiewicza 6.

 

Zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie), do 8.12.2019.

 

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs języka angielskiego.

 

Wszystkich chętnych do udziału w kursie zapraszamy do wypełnienia do dnia 7.10.2019 testu on-line, będącego elementem ewaluacji i jednocześnie wskazówką, do której grupy należy się zapisać. Planujemy uruchomienie dwóch grup o poziomach dostosowanych do wyniku testu. Zajęcia odbywać się będą w okresie 25.10.2019—20.12.2019, dwa razy w tygodniu, w godzinach porannych w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. Łojasiewicza 6.

 

Test znajduje się pod adresem http://www.poliglota.pl/test_en/. Przed przystąpieniem do wypełniania testu prosimy o podanie w formularzu prawidłowego adresu e-mail oraz o wpisanie w rubryce Uwagi liter „UJ”. Na wskazany przez Państwa w formularzu adres e-mail zostanie wysłana informacja o poziomie znajomości języka.

 

Zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony po opracowaniu wyników testów i ustaleniu poziomów grup.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie). Formularz będzie dostępny od 14.10.2019. W tym momencie tworzymy dwie grupy, jedną na poziomie A2 i jedną na poziomie B1.

 

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatne kursy komputerowe MS Excel zaawansowany oraz MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Zajęcia będą w dniach 4, 6, 13 i 18 listopada 2019 r. (MS Excel zaawansowany) oraz 20, 25 listopada i 2, 4 grudnia 2019 r. (MS Office), w Paderevianum II. Rekrutację prowadzimy do 21 października 2019 r. Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie).

Biuro Projektu Doskonały Uniwersytet
ul. Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs komputerowy Microsoft Excel zaawansowany.

Zajęcia będą w dniach 19, 20, 23, 26 i 30 września 2019 r., w Paderevianum II. Rekrutację prowadzimy do 9 września 2019 r. Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie).

Biuro Projektu Doskonały Uniwersytet
ul. Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatny kurs komputerowy Microsoft Excel zaawansowany.

Zajęcia będą w dniach 5-9 sierpnia 2019 r., w Paderevianum II. Rekrutację prowadzimy do 21.07.2019 r. Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/doskonaly_uniwersytet (wymagane zalogowanie).

Biuro Projektu Doskonały Uniwersytet
ul. Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków

Rekrutacja na kursy komputerowe dla pracowników administracji

Projekt Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników administracji (określenie to obejmuje pracowników obsługi finansowej i organizacyjnej oraz kadrę kierowniczą) na bezpłatne kursy komputerowe.

Oferujemy trzy rodzaje kursów:

 1. MS Office (Word, Excel i PowerPoint)
 2. MS Word zaawansowany
 3. MS Excel zaawansowany

W tej chwili planujemy cztery grupy w lipcu, z zajęciami na III Kampusie. Rekrutacje prowadzimy do 16.06.2019 r. Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-i-komputerowe-dla-pracownikow-administracji.

Biuro Projektu Doskonały Uniwersytet
ul. Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków
tel. 12 664 44 21, 664 44 22
e-mail: bpdu@uj.edu.pl

Dzisiaj, 1 kwietnia 2019, rozpoczynamy realizację projektu!